I 2013 er det hundre år siden allmenn stemmerett ble innført i Norge. Arkivverket skal delta i den nasjonale markeringen av denne viktige begivenheten i norsk historie.
Vi har derfor fått et nytt tema på nettsidene våre: Stemmerettsjubileet. Her finner du nettutstillinger, historisk utvikling, informasjon om arrangementer, digitaliserte kilder og mye mer. I løpet av året vil det bli lagt ut mer stoff, så følg med videre!