Oppgradering av nettverket vil gå relativt fort. Det som kan ta noe tid er oppgradering av webserverene.

Underveis vil det bli informert om nedetiden på www.arkivverket.no.

Vi beklager brydereriet dette vil medføre for den enkelte.

Mvh

Arkivverkets It-avdelingen