Noen av de 35 erklæringene som Riksarkivet nå tar vare på (foto: Helen Frøyseth)

Noen av de 35 erklæringene som Riksarkivet nå tar vare på (foto: Helen Frøyseth)

Fullmaktene fra Nord-Norge fra valgene til riksforsamling i 1814 kom som kjent aldri tidsnok fram til Eidsvoll for overlevering og bevaring i rikets arkiv. Grunnlovsseilasen 2014 tar opp tråden der det glapp i 1814:

– Det vi ikke mottok i 1814 mottar vi nå i en annen form som resultat av et annet prosjekt, sier rådgiver Bente Engelsen, som på vegne av Riksarkivet var på Eidsvoll den 7. juni for å motta de 35 erklæringene. Framtidsønsker og vyer om miljø, demokrati og kulturelt mangfold, skrevet av barn og unge langs hele norskekysten, var det Engelsen kunne ta med seg tilbake til Riksarkivet.

I anledning Grunnlovsjubileet la verdens eldste seilende skonnert, Anna Rogde (1868), fra kai i Hammerfest den 14. mai og var innom 23 steder langs norskekysten før den ankom Oslo den 6. juni. Langs leia ble skoleklasser og lokalbefolkning invitert om bord til spennende opplevelser . Seilaset har hatt form som en tidsreise, og gitt innblikk i større relevante samtidshendelser, i tillegg til å fremme historiekunnskap og se fremover i tid. Tidsreisen skulle favne spørsmål rundt hvem vi er og hva vi står for, hvilken plattform Grunnloven gir oss og hvilken vei Nord-Norge/Kyst-Norge går inn i framtida. Prosjektet ble initiert av Norsk Polarinstitutt og ledet av Fylkesmannen i Troms i samarbeid med Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Nord-Hålogaland bispedømmeråd m.fl. Mye av bakgrunnsstoffet finnes nå på forskjellige steder i kommunene, hos prosjektets eiere og samarbeidspartnere i deres arkiver, biblioteker, museer og bildesamlinger.

Skal digitaliseres 

Statsarkivet i Tromsø  vil sørge for en samlet dokumentasjon av hele prosjektprosessen. Riksarkivet tar vare på selve de fysiske erklæringene. Målet er nå å digitalisere erklæringene og legge materialet ut på nett.

– I samråd med dem som har skrevet erklæringene får vi se hvordan vi kan aktivisere det flotte materialet som er samlet inn. Innholdet skal ikke ende sin skjebne som arkivmateriale, det er ment å realiseres, sier Engelsen.

Les mer om Grunnlovsseilasen her

Utdrag fra erklæringene:

”Kollektivtrafikken i Trondheim skal bli både bedre og billigere. Man skal betale barnepris fram til man fyller 18 år, og alle skal betale mindre. Å ta buss skal være noe som lønner seg for både lommeboka og miljøet”

Ungdommens bystyre i Trondheim

”Veldig god norsk- og kulturopplæring for barna som kommer fra andre land. Norske barn må også lære om de ulike kulturene våre nye landsmenn kommer fra”

elever i Evenes

Bente Engelsen tar imot erklæringene av Victoria Figenschou Mathiassen, leder av Skjervøy ungdomsråd.

Bente Engelsen tar imot erklæringene av Victoria Figenschou Mathiassen, leder av Skjervøy ungdomsråd.