28. juli 1914 erklærte Østerrike-Ungarn krig mot Serbia. Det som skulle bli første verdenskrig var i gang, og de påfølgende dagene ble alle de europeiske stormaktene involvert i konflikten.

Utviklingen interesserte naturligvis også den unge staten Norge. I dagene før og etter krigsutbruddet foregikk det intens kommunikasjon mellom norske legasjoner (ambassader) i Berlin, St. Petersburg og London – og Utenriksdepartementet i Kristiania, ledet av statsråd Nils Ihlen.

Vi har valgt ut noen brev og telegrammer fra UDs arkiv som gir et innblikk i det som skjedde under ”julikrisen” i 1914, sett med norske diplomaters øyne.

Gå til nettutstillingen som viser dokumentene.