Stortingspresident Olemic Thommessen avduker reproduksjonen av den originale fullmakten.

Stortingspresident Olemic Thommessen avduker reproduksjonen av den originale fullmakten.

H.K.H. Kronprinsregenten, stortingspresident Olemic Thommessen og representanter fra Stortinget, Regjeringen og det offentlige Norge var med i markeringen i Oslo domkirke, som ble lagt på søndagen som falt nærmest datoen for bededagsgudstjenesten i 1814.

Valgene til riksforsamling i 1814 ble holdt i kirker landet rundt og var Norges første nasjonale valg. Fra hvert av valgene i 1814 har Riksarkivaren bevart fullmakter skrevet ut til dem som ble valgt. Riksarkivaren, Stortinget og Riksantikvaren har samarbeidet om å gi vakre reproduksjoner av fullmaktene til kirker og kommuner der valgene sto.

I Oslo domkirke avduket stortingspresident Olemic Thommessen reproduksjonen av den originale fullmakten fra Vår Frelsers kirke (nåværende Oslo domkirke) i 1814, sammen med riksarkivar Ivar Fonnes og riksantikvar Jørn Holme.

Stortingspresidenten fremhevet at valgene i kirkene var det første skrittet på vei mot Grunnloven i 1814, og en viktig milepæl på vei mot demokrati i vårt land.

 ─ Norges første nasjonale valg kunne ikke vært gjennomført så effektivt uten kirkene som ressurs, sa Olemic Thommesen i sin hilsen under selve festgudstjenesten.

Festgudstjenesten i Oslo domkirke markerte starten på den offisielle kirkelige feiringen av Grunnlovsjubileet. Biskop Ole Christian Kvarme holdt dagens preken. Gudstjenesten hadde elementer både fra 1800-tallets og dagens gudstjenesteordning. Salmen etter prekenen ble skrevet til og sunget under bededagsgudstjenestene i valgkirkene 25. februar 1814.

 H.K.H.Kronprinsregenten var med i markeringen i Oslo domkirke, som ble lagt på søndagen som falt nærmest datoen for bededagsgudstjenesten i 1814.Oslo domkirke 1.jpg

H.K.H.Kronprinsregenten var med i markeringen i Oslo domkirke, som ble lagt på søndagen som falt nærmest datoen for bededagsgudstjenesten i 1814.

Riksantikvar Jørn Holme, stortingspresident Olemic Thommessen og riksarkivar Ivar Fonnes foran skiltet som forteller at Oslo domkirke var valgkirke i 1814

Riksantikvar Jørn Holme, stortingspresident Olemic Thommessen og riksarkivar Ivar Fonnes foran skiltet som forteller at Oslo domkirke var valgkirke i 1814

Rådgiver Bente Engelsen i Riksarkivet og fagansvarlig Ingeborg Magerøy fra Riksantikvaren.

Bente Engelsen, Riksarkivet og Ingeborg Magerøy, Riksantikvaren har begge jobbet lenge med å få fullmakter og skilt ut til valgkirkene.

Riksarkivet lanserte nylig appen Valg1814 som gir deg oversikt over alle valgkirkene i 1814. I appen kan du også se fullmaktene fra alle kirkevalgene, både i originalversjon og transkribert. Les mer om appen på arkivverket.no

Les mer omvalgkirkene fra 1814 på arkivverket.no

(alle foto: TuridÅrsheim©Riksantikvaren)