Filmen er en stumfilm og er laget av elevbedriften Uniq ved Charlottenlund vgs i Trondheim.

Se filmen her

Tirsdag 11. mars åpner vi utstillingen  ”Arkivene – demokratiets grunnpilar”

Hvordan ville samfunnet ha vært uten arkiv? Det er ett av mange spørsmål som vi stiller i utstillingen. Arkivene er viktige redskap for demokrati og rettssikkerhet. Retten til innsyn i offentlig forvaltnings dokumenter er nedfelt i Grunnlovens § 100. Besøk vår utstilling som begynner i 1814 og slutter i dag!

Åpning: kl. 13.00 i Arkivsenteret på Dora i Trondheim

Arkivene - demokratiets grunnpilar

Arkivene - demokratiets grunnpilar