Kulturdepartementet skriv at dei søkjer ein resultatorientert leiar som kan vidareutvikla Arkivverket slik at etaten er godt rusta til å analysera og handtera aktuelle og framtidige utfordringar.

Sjå kva Kulturdepartementet skriv om stillinga.

Meir om stillinga på jobbnorge.no.