Riksarkivet reduserer lagerbeholdningen av egne utgivelser. I 2014 tilbyr vi derfor en rekke bøker og hefter gratis – se liste nedenfor. Titlene legges i ut vestibylen i Riksarkivbygningen ved Sognsvann i Oslo. Det er fritt frem for å komme og forsyne seg fra paller og bord vi setter frem. Ta gjerne med pose.

Tilbudet varer i utgangspunktet i hele 2014, men hvilke titler som er tilgjengelige til enhver tid vil variere i løpet av året. Du er velkommen til å besøke oss flere ganger.

Tilbudet om gratis bøker gjelder kun ved personlig oppmøte.

Hvis du kommer til tomt bord, kan du henvende deg i resepsjonen i Riksarkivbygningen. Vi vil fylle på med nye bøker, forutsatt at vi fortsatt har mer på lager. Dette gjelder innenfor normal kontortid. Dersom du ikke er i nærheten, kan du skrive til bokbestilling@arkivverket.no og fortelle hvilke titler du ønsker. Vi kan da legge bøkene til side, men du må selv komme og hente dem i resepsjonen hos oss innen rimelig tid.

Ønsker du utgivelser tilsendt i posten, henviser vi til kjøp gjennom vår nettbutikk.

Følgende titler er lagt ut fra og med 16. september 2014:Riksarkivaren skriftserie

Riksarkivet. Dokumentene forteller

Regesta Norvegica

Regesta Norvegica I:     822–1263
Regesta Norvegica II:     1264–1300
Regesta Norvegica III:    1301–1319
Regesta Norvegica IV:    1320–1336
Regesta Norvegica V:     1337–1350
Regesta Norvegica VI:    1351–1369
Regesta Norvegica VII:   1370–1390
Regesta Norvegica VIII:   1391–1404
Regesta Norvegica IX:    1405–1419

Kildeutgivelser

Barlaams ok Josaphats saga
Norske supplikker 1660–1662,  I–II
Innberetninger fra den franske legasjon i Kjøbenhavn vedrørende Norge 1670–1791
Overhoffrettsdomar 2:    1680–1689
Overhoffrettsdomar 3:    1690–1699
Agdesiden dombok 1636
Fredrikstad lagtingsprotokoll 1607–1615
Jens Bjelke: Termini Juridici
Norske lensrekneskapsbøker 1548–1567
II:         Rekneskap for Akershus len 1560–1561
III:        Skatten av Bergenhus len 1563
IV:        Rekneskap for Bergenhus len 1566–1567
V:         Rekneskap for Bergenhus len 1566–1567 (med Nord-Norge)
VI:        Rekneskapsbøker for Trondheims len 1548–1549 og 1557–1559

Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede, bind V
Gørvel Faderdatters regnskap over Giske og Giskegodset 1563
Jordebok for Bergen bispedømme ca. 1600. Med jordebok for Hospitalet i Bergen ca. 1617–21
Kirkeordinansen av 1607. Forordning om ekteskapssaker gitt 1582
Betenkninger fra geistligheten i Norge om Kirkeordinansen 1607 og 2. bok av Norske Lov 1687
Norske Eventyr. En systematisk fortegnelse efter trykte og utrykte kilder
Aktstykke frå uppgjerdi millom Norge og Danmark etter 1814
Bodø-saken. British Diplomatic Correspondence relating to the Bodø Affair
British Views on Norwegian-Swedish Problems 1880–1895
Forhandlingsprotokoll for Norges Venstreforening 1884–1909