valg1814App

Vi vet at 112 representanter møttes på Eidsvoll den 10. april for å gi Norge en grunnlov, og at Grunnloven var ferdig 17. mai. Men før de kom sammen, var det valg i kirker over hele landet for å utkåre hvem som skulle dra.

Alle lokalvalg ble holdt i kirkene, med prestene som valgledere. I denne førsterunden valgte hver menighet to valgmenn. Senere møttes alle valgmenn i hvert amt (fylke) og valgte seg imellom tre representanter til Eidsvoll. Det militære holdt egne valg.

Appen viser deg et kart der alle valgkirker er geografisk plassert. Klikk deg fram til valget fra dine egne hjemtrakter, området der du bor eller er underveis mot. Her skjedde en historisk handling i 1814!

Under hver kirke kan du se:

  • Hvem som ble valgt, og dato for valget
  • Fullmakten valgmennene fikk med som dokumentasjon - i original og i avskrift
  • Kirken der valget ble holdt

En tidslinje forteller deg når det ble hold valg i de ulike kirkene. Hvitt kirkeikon betyr at det ennå ikke er avholdt valg til gitt dato på tidslinjen. Når ikonet er svart har valg blitt avholdt.

Fullmaktene som appen ”Valg 1814” viser deg, er opptatt i UNESCOs register over Norges dokumentarv. I appen kan du også lese om valgene og se bilder av eidsvollsrepresentantene.

Førstkommende søndag blir grunnlovsjubileet markert over hele landet, med festgudstjenester og avduking av valgfullmakter og skilt i valgkirkene. Alle disse valgfullmaktene er å finne i appen.

Det er Riksarkivets jubileumsprosjekt som har fått utarbeidet appen, for å gjøre valgene tilgjengelige for lokalbefolkning over hele landet, og rette fokus mot kirkene som valgarena i 1814.

Tekniske data om appen: Webapplikasjonen er en moderne Single Page Application pakket for Android (Google play), iOS (App Store) og WinPhone.

Ta kontakt med oss for spørsmål og kommentarer:

Kommunikasjonsrådgiver Helen Frøyseth: helfro@arkivverket.no, mob 48220992

For tekniske spørsmål om appen: Robin Gulbrandsen, mob 95524594

www.arkivverket.no finnes bakgrunnsstoff om valgene og annet i 1814.