Utstillingslokalet finner du i vestibylen i Riksarkivbygningen. Utstillingen er åpen i lesesalens åpningstid. Gratis inngang.

Utstillingen kan du besøke til og med lørdag 15.november. Du kan også se den i digital form her på nettsidene våre.

Kieltraktaten 14. januar 1814. Riksarkivet Sverige, Originaltraktater, Danmark nr 46 a:Traktaten i Kiel.

Kieltraktaten 14. januar 1814. Riksarkivet Sverige, Originaltraktater, Danmark nr 46a:Traktaten i Kiel.

Utstillingen 1814 – offisielt og i kulissene begynner med storpolitikk og avståelsen av Norge til kongen av Sverige. Den slutter rett før unionen med Sverige ble inngått høsten 1814. Et utvalg av unike dokumenter og gjenstander belyser dette korte tidsrommet.

Utstillingen viser hvordan stattholder og prins ChristianFrederik tidlig tok grep for å holde valg til en grunnlovgivende forsamling og etablere en sentraladministrasjon. Et viktig dokument fra riksforsamlingen er det aller første utkastet til grunnlov. Med sine håndskrevne tilføyelser viser det arbeidsprosessen på Eidsvoll.

Alle segl og alt seglutstyr Christian Frederik brukte til å bekrefte dokumenter i Norge er for første gang siden 1814 samlet. De vises sammen med dokumenter hvor utstyret er brukt.

Dagbøker, regnskap og en kirkebok med liste over døde i den korte krigen sensommeren 1814 avspeiler både alvorlige og komiske, opphøyde og hverdagslige, fattigslige og gylne sider ved dette begivenhetsrike året.

kladdenGrunnlovenweb

Grunnlovsutkast, Peter Motzfeldts avskrift, Riksarkivet, Forskjellige samlinger, Historisk-kronologisk samling RA/EA-4029/G/L0009

flaggweb.jpg

Fargelagt tegning av det norske flagget, Riksarkivet, Brock, Ludvig Frederik RA/PA-0146/F/L0002

Gå til Arkivverkets temasider om grunnlovsjubileet