Bergensposten nr. 1/2016

Bergensposten er namnet på tidsskriftet Statsarkivet i Bergen har gjeve ut sidan 1998. Innhaldet i Bergensposten femner om alt frå små kuriositetar i arkiva ved Statsarkivet i Bergen til lengre historie- eller arkivfaglege artiklar. Artiklane vil alltid ha ein eller anna tilknyting til Vestlandet, Statsarkivet eller Digitalarkivet, og bidragsytarane er både tilsette og brukarar av Statsarkivet og Digitalarkivet.

I dette nummeret av Bergensposten som er det 45. i rekka, spenner innhaldet frå ulveplaga i Luster i 1769 til ytterlegare diskusjon kring dei to nyleg utgjevne bøkene om Saborg. Det vert og fortalt om den bergensfødde misjonspresten Lars Larsen som saman med kona si Marthe Kristine (frå Kristiansand) budde og verka på misjonsstasjonar i Zululand til dei båe døydde der i 1890. Dei fleste i dag tar vel i mot løns- og stillingsopprykk i motsetnad til presten Arentz som ikkje ville verken flytta frå Askvoll eller bli biskop. I tillegg kan ein lesa historia om korleis det gjekk då konstabelinspektør Salicath freista læra bergensarane korleis dei skulle oppføra seg.  

Bergensposten nr. 1/2016 er no tilgjengeleg både som gratis nedlastbar pdf-fil og som trykt hefte. Det trykte heftet kan hentast på lesesalen ved Statsarkivet eller ved Turistinformasjonen i Bergen.

Her finn du nettutgåva som nedlastbar pdf-fil: 

Bergensposten nr. 1/2016