Dette skjer normalt medio juni. Riksarkivaren vil lyse ut midler til prioriterte formål så snart vi har mottatt melding fra Kulturdepartementet om at rammen for utviklingstiltak på arkivområdet er fastlagt.