Riksarkivet reduserer lagerbeholdningen av egne utgivelser. I 2014 tilbyr vi derfor en rekke bøker og hefter gratis – se liste nedenfor. Titlene legges i ut vestibylen i Riksarkivbygningen ved Sognsvann i Oslo. Det er fritt frem for å komme og forsyne seg fra paller og bord vi setter frem. Ta gjerne med pose.

Tilbudet varer i utgangspunktet i hele 2014, men hvilke titler som er tilgjengelige til enhver tid vil variere i løpet av året. Du er velkommen til å besøke oss flere ganger.

Tilbudet om gratis bøker gjelder kun ved personlig oppmøte.

Hvis du kommer til tomt bord, kan du henvende deg i resepsjonen i Riksarkivbygningen. Vi vil fylle på med nye bøker, forutsatt at vi fortsatt har mer på lager. Dette gjelder innenfor normal kontortid. Dersom du ikke er i nærheten, kan du skrive til bokbestilling@arkivverket.no  og fortelle hvilke titler du ønsker. Vi kan da legge bøkene til side, men du må selv komme og hente dem i resepsjonen hos oss innen rimelig tid.

Ønsker du utgivelser tilsendt i posten, henviser vi til kjøp gjennom vår nettbutikk.

Følgende titler er lagt ut i juni-juli 2014:Arkivpublikasjoner

Arkivverkets forskningsseminar 1997
Arkivverkets forskningsseminar 1998
Arkivverkets forskningsseminar 1999
Arkivverkets forskningsseminar 2000
Arkivverkets forskningsseminar 2001
Arkivverkets forskningsseminar 2005

Riksarkivaren skriftserie

Det norske kanslerembetet. Kompetanse, funksjoner, arkivdannelse og overleveringsveier

Regesta Norvegica

Regesta Norvegica I:     822–1263
Regesta Norvegica II:     1264–1300
Regesta Norvegica III:    1301–1319
Regesta Norvegica IV:    1320–1336
Regesta Norvegica V:     1337–1350
Regesta Norvegica VI:    1351–1369
Regesta Norvegica VII:   1370–1390
Regesta Norvegica VIII:   1391–1404
Regesta Norvegica IX:    1405–1419

Kildeutgivelser

Barlaams ok Josaphats saga
Norske supplikker 1660–1662,  I–II
Overhoffrettsdomar 2:    1680–1689
Overhoffrettsdomar 3:    1690–1699
Agdesiden dombok 1636
Fredrikstad lagtingsprotokoll 1607–1615
Jens Bjelke: Termini Juridici
Gørvel Faderdatters regnskap over Giske og Giskegodset 1563
Jordebok for Bergen bispedømme ca. 1600. Med jordebok for Hospitalet i Bergen ca. 1617–21
Trondhjems Reformats 1589. Oslo Domkapitels jordebok 1595
Betenkninger fra geistligheten i Norge om Kirkeordinansen 1607 og 2. bok av Norske Lov 1687
Aktstykke frå uppgjerdi millom Norge og Danmark etter 1814
Bodø-saken. British Diplomatic Correspondence relating to the Bodø Affair
Forhandlingsprotokoll for Norges Venstreforening 1884–1909
Stang-Sibbern. Politisk korrespondanse 1862–1871