Riksarkivar Inga Bolstad

Mobil: 481 26 026

E-post:  Inga.Bolstad (a) arkivverket.no                                                                                                   

Trine Melgård

Direktør Kommunikasjon og formidling

Mobil: 950 63 297

E-post: Trine.Melgard (a) arkivverket.no

Tom Kolvig

Direktør Norsk helsearkiv

Mobil: 468 58 746

E-post: Tom.Kolvig (a) arkivverket.no

Espen Sjøvoll

Direktør Forvaltning

Mobil:  984 11 632

E-post: Espen.Sjovoll (a) arkivverket.no

Lene Walle

Direktør Interne Tjenester (fung.)

Mobil: 489 59 476

E-post: Lene.Walle (a) arkivverket.no 

Eve Vangsnes Bergli

Direktør Publikum 

Mobil: 905 25 836 

E-post: Eve.Bergli (a) arkivverket.no

Øyvind Akerhaugen

Direktør Innovasjon

Mobil: 908 32 215

E-post: Oyvind.Akerhaugen (a) arkivverket.no

Guri Kaspara Lande

Direktør Strategi og styring

Telefon 911 77 256

E-post: Guri.Lande (a) arkivverket.no

    
   

Anne Størseth

Rådgiver

mobil: 994 76 004

E-post: Anne.Storseth (a) arkivverket.no