Arkivverkets ledelse

   

Riksarkivar Inga Bolstad

Telefon: 22 02 26 00
Mobil: 481 26 026

E-post: inga.bolstad (a) arkivverket.no

Fungerende avdelingsdirektør Vilde Ronge

Bevarings- og tilsynsavdelingen
Telefon: 22 02 28 22
Mobil: (+47) 407 24 718 

E-post: vilde.ronge (a) arkivverket.no

Avdelingsdirektør Ole Gausdal

Depotavdelingen
Telefon: 22 02 28 34
Mobil: 924 36 051

E-post: ole.gausdal (a) arkivverket.no

Avdelingsdirektør Øyvind Ødegaard

Publikumsavdelingen
Telefon: 22 02 26 12
Mobil: 915 80 898

E-post: oyvind.odegaard (a) arkivverket.no

Regiondirektør Lene Walle

Telefon: 22 02 27 22
Mobil: 489 59 476

E-post: lene.walle (a) arkivverket.no 

Avdelingsdirektør Kari Metliaas

Administrasjonsavdelingen
Telefon: 22 02 26 38
Mobil: 932 46 713

E-post: kari.metliaas (a) arkivverket.no

Fungerende avdelingsdirektør Odd Ingebretsen

It-avdelingen
Telefon: 22 02 26 00

Mobil: 48167777

E-post: odding (a) arkivverket.no

Strategisjef Guri Kaspara Lande

Telefon 911 77 256

E-post: gurlan (a) arkivverket.no

Kommunikasjonsdirektør Trine Melgård

mobil: 950 63 297

E-post: trimel (a) arkivverket.no

Norsk helsearkiv

Direktør Tom Kolvig leder interimsorganisasjonen

Statsarkivarer

Statsarkivene har ansvar for aktivitetene innenfor sitt distrikt.

Statsarkivar Lars-Jørgen Sandberg, Statsarkivet i Oslo

Statsarkivar Vigidis Stensby, Statsarkivet i Hamar

Statsarkivar Nils Johan Stoa, Statsarkivet I Kongsberg

Statsarkivar Kjetil Reithaug, Statsarkivet i Kristiansand

Statsarkivar Inger Messmer, Statsarkivet i Stavanger

Statsarkivar Yngve Nedrebø, Statsarkivet i Bergen,

Statsarkivar Astrid Løvlien, Statsarkivet i Trondheim

Statsarkivar Solbjørg Ellingsen Fossheim, Statsarkivet i Tromsø

Avdelingsleder Øystein Steinlien, Samisk arkiv