Kommunikasjonsrådgiver Helen F. Nicholson
Telefon: 22 02 28 96
Mobil:  482 209 92
E-post: helfro (a) arkivverket.no 

Pressekontakter behandler ikke søknader om innsyn i arkivmateriale. Hvis spørsmålet gjelder innsyn i Riksarkivets arkivmateriale, må du henvende deg til Seksjon for brukertjenester, telefon 22 02 26 00.

Henvendelser som berører forhold i statsarkivene rettes til den enkelte statsarkivar.