Informasjonssjef Margaret S. Aarsæther
Telefon: 22 02 26 21
Mobil: 971 88 794
E-post: margaret.aarsather (a) arkivverket.no

Kommunikasjonsrådgiver Helen F. Nicholson
Telefon: 22 02 28 96
Mobil:  482 209 92
E-post: helfro (a) arkivverket.no 

Hvis spørsmålet gjelder innsyn i arkivmateriale som oppbevares i Riksarkivet, må du henvende deg til Seksjon for brukertjenester, telefon 22 02 26 00.

Henvendelser som berører forhold i statsarkivene rettes til den enkelte statsarkivar.