Kommunikasjonsdirektør Trine Melgård
Telefon: 950 632 97
E-post: trimel (a) arkivverket.no                                                                                                                                                     

Kommunikasjonsrådgiver Helen F. Nicholson
Mobil:  482 209 92
E-post: helfro (a) arkivverket.no

Kommunikasjonsrådgiver Therese Smaaberg-Arnhoff
Mobil: 934 28 807
E-post: thesma (a) arkivverket.no


Pressekontakter behandler ikke søknader om innsyn i arkivmateriale. Hvis spørsmålet gjelder innsyn i Riksarkivets arkivmateriale, må du henvende deg til Seksjon for brukertjenester, telefon 22 02 26 00.

Henvendelser som berører forhold i statsarkivene rettes til den enkelte statsarkivar.