LoCloud

Riksarkivet er koordinator i et europeisk prosjekt under Europeana-paraplyen. Prosjektet varer i 3 år (mars 2013 - februar 2016) og har som hovedfokus utvikling og styrking av Lokale institusjoner og Cloud-basert teknologi.

Loclouds logo
Europeana logo
Cip logo