Implementering av LoCloud aggregeringsinfrastruktur samt utvikling av en serie nye tjenester og forbedringer på eksisterende tjenester ble gjennomført i løpet av 2014-15 . Kjernen av LoCloud aggregerings- infrastruktur består av MORE, MINT og LoCloud Collections (tidligere kjent som Lightweight Digital Library). MORE inneholder et "nav", koblet med MINT, LoCloud Collections og et sentralt tilgangspunkt til mikrotjenester utviklet av prosjektet: “Geolocation API”, “Geocoding application”, “Background link micro-service”, “Vocabulary mapping micro-service”, “Vocabulary service”, “Historic place names service”, “ Wikimedia application”og ”Crawler Ready Tagging Tools”. Disse tjenestene ble utviklet basert på spesifikasjoner etablert av prosjektet og ble testet av LoCloud-partnere før de ble implementert i LoCloud aggregeringsinfrastruktur.