For å bli LoCloud “content provider” (bidragsyter) og bruke LoClouds verktøy og tjenester bør en institusjon:

1. Ha/eie/disponere over digitalt materiale (bilder, tekst, lyd filer, video, eller 3D modeller), og være interessert i å videreføre datasett til kulturarvportalen Europeana.

2. Signere avtale om datautveksling for å tillate Riksarkivet til å signere DEA (Europeana Data Exchange Agreement) på deres vegne.

Avtalen sørger for at metadata og frimerkebilder for objektene i samlingen, underlegges en åpen Creative Commons-lisens. Lisensen gjelder kun for metadata, dvs. inholdsbeskrivelser som tittel, dato, type osv og frimerkebilde. Informasjonen over opphavsrett må være inkludert i metadata poster. Når det gjelder digitale objekter  vil institusjonene selv kunne kontrollere gjenbruken av kopiene; hvorvidt man åpner for fri/åpen eller begrenset bruk av de digitale objektene.

I prosjektet oppfordrer man til å underlegge materialet de to mest åpne Creative Commons-lisensensene (CC-by og CC-by-sa) eller de to Public Domain lisensene (PDM CC0 1.0 og PDM merket 1.0).

Disse lisensene åpner for fri gjenbruk av kopiene, slik at de kan remikses og inngå i nye sammenhenger og man øker derved sjansene for at innholdet blir spredt og gjort kjent.  Deler av innholdet blir oversatt til andre språk slik at det blir lettere å søke/finne frem.

Hvis du er usikker på hvilken CC-lisens som du bør velge, kan du utforske CCs lisenskalkulator .

 

Oversikt over Creative Commons lisenser:

1. Creative Commons – Navngivelse (CC-BY)
Med denne lisensen har du lov til å dele (kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format) og bearbeide materialet (remikse, endre, og bygge videre) til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle, så lenge opphavsmann angis.

2. Creative Commons – Navngivelse – Del på samme vilkår (CC-BY-SA)
Denne lisensen innebærer at hvem som helst får bruke materialet helt fritt (også kommersielt) så lenge opphavsmann angis. Men om du endrer, bearbeider eller bygger videre på dette materiale, kan du kun spre det resulterende verk under samme lisens CC-BY-SA.

3. Creative Commons – Navngivelse – Ingen bearbeidelse (CC-BY-ND)
Lisensen innebærer at du kan bruke materialet fritt (også kommersielt) akkurat slik som det er, så lenge opphavsmann angis. Du kan altså ikke endre, bearbeide eller bygge videre på dette materialet.

4. Creative Commons – Navngivelse – Ikke kommersiell (CC-BY-NC)
Lisensen innebærer at hvem som helst får bruke materialet helt fritt så lenge denne bruken ikke er kommersielt. Dette betyr at du fritt kan endre, kopiere, bearbeide eller remikse materialet så lenge opphavsmann angis og bruket ikke er kommersielt.

5. Creative Commons – Navngivelse – Ikke kommersiell – Del på samme vilkår (CC-BY-NC-SA)
Lisensen innebærer at hvem som helst får bruke materialet helt fritt så lenge denne bruken ikke er kommersielt. Dette betyr at du fritt kan endre, kopiere, bearbeide eller remikse materialet, så lenge opphavsmann angis og bruken ikke er kommersiell. Men om du endrer, bearbeider eller bygger videre på dette materiale, kan du kun spre det resulterende verk under samme lisens CC-BY-NC-SA.

6. Creative Commons – Navngivelse – Ikke kommersiell – Ingen bearbeidelse (CC-BY-NC-ND)
Denne lisensen innebærer at du har lov til å dele materialet hvis du oppgir opphavsmannens navn, ikke endrer, bearbeider eller bygger videre på verket og heller ikke bruker det kommersielt.

I tillegg til lisensene over har Creative Commons utviklet to Public Domain Lisenser, som kan benyttes for å markere at verk er i det fri, enten fordi rettighetshaveren har dedikert verket til det fri, eller fordi det er falt i det fri etter vernetidens utløp.

7. Public Domain Dedikasjon (CC0 1.0)
Dette verktøyet kan benyttes utenfor Norge dersom du er rettighetshaver til et verk, og ønsker å dedikere verket til det fri utenfor Norge. Dette innebærer at hvem som helst står fri å kopiere, modifisere, distribuere eller fremføre verket, også for kommersielle formål, uten å spørre om tillatelse. Det anbefales at man angis opphavsmann om denne er kjent. Hvis man ikke vet hvem opphavsmannen er kan man for eksempel skrive ”Fotograf: ukjent”.

8. Public Domain-Merket 1.0
Bruk dette verktøyet dersom du ønsker å identifisere et verk som har falt i det fri. Dette betyr at materialet er fritt for kjente opphavsrettbegrensninger og at du kan kopiere, modifisere, distribuere og fremføre verket, også for kommersielle formål, uten å spørre om tillatelse. Det anbefales å angi opphavsmann om denne er kjent. Hvis man ikke vet hvem opphavsmannen er kan man for eksempel skrive ”Fotograf: ukjent”.

For mer informasjon og for å lese den hele juridiske lisensteksten klikk på: http://creativecommons.no/lisenser