Arkivverket ledes av Riksarkivaren og består av til sammen 10 institusjoner. Riksarkivet har omlag 150 medarbeidere, og i Statsarkivene og Samisk arkiv varierer antallet fra tre til om lag 30 personer. Våre medarbeidere har høy kompetanse på arkivfaglige områder og historie i tillegg til blant annet informatikk, jus, økonomi, organisasjon og ledelse.

Våre oppgaver:

Arkivverket er både et forvaltningsorgan og en vitenskapelig basert kulturverninstitusjon. Vi er en viktig del av nasjonens hukommelse og en døråpner til historien. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bevaring av kulturarv og kunnskapskilder og gjøre dem tilgjengelig for hele befolkningen. Vi gjør dette ved å veilede de som skaper arkiv, ved å ta vare på både papirbasert og elektronisk skapt arkivmateriale og ved å gjøre arkivene tilgjengelig. Vi driver også aktiv formidling av materialet vi tar vare på. Våre medarbeidere foretar saksbehandling av forespørsler fra publikum. Vi har omvisninger, lesesaler, gir veiledning og tilbud til skoler. Vi tilrettelegger for forskeres bruk av arkivmateriale, og vi har en rekke nettbaserte tjenester. Vi har også medarbeidere som har viktige oppgaver knyttet til administrasjon, personal, økonomi og IT.

Som medarbeider i Arkivverket får du:

  • Faglig utfordrende oppgaver og et trivelig arbeidsmiljø med kolleger som er dedikerte og opptatt av å levere høy kvalitet.
  • Fleksibel arbeidstid. Sommerarbeidstiden er 08.00 – 15.00 og vinterarbeidstiden er 08.00 – 15.45.
  • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Ledige stillinger:

Ledige stillinger finner du på jobbnorge.no eller via vår profil på Finn.no. Send din søknad og CV ved å benytte vårt elektroniske søknadsskjema.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen og det er et personalpolitisk mål for Arkivverket å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder eller funksjonsevne.