Arkivmagasinet ble utgitt av Riksarkivaren 1987­-2015 og kom normalt med tre numre i året i et opplag på 3200. I 2006 fikk tidsskriftet ny utforming og ble samtidig tilgjengelig i pdf-format:

Statsarkivet i Bergen gir ut Bergensposten. Det er gratis og kan hentes på Statsarkivet i Bergens lesesal, eller du kan bestille ett eller flere eksemplar fra Statsarkivet mot dekning av porto. Bergensposten er også tilgjengelig digitalt:

Arkivverket har arrangert forskningsseminarer siden 1996 for og med egne ansatte. Innleggene på seminarene har spent over norsk kultur og historie, arkivvitenskapelig forskning og utvikling, og metode og kildekritikk. Seminarene har også jevnlig tatt opp spørsmål om forskningen i Arkivverket.

Enkelte bøker og kildeutgaver vi gir ut selges kun i bokhandelen. Både disse og bøkene du får kjøpt i Nettbutikken kan du også kjøpe i Riksarkivets bokhandel i Folke Bernadottesvei 21.

De fleste bøkene og kildeutgavene som blir gitt ut av Riksarkivet kan kjøpes i Nettbutikken. I nettbutikken selger vi også gaver og souvernierer. Der finner du også en fullstendig publikasjonsliste som oppdateres jevnlig.

Nye kildeutgivelser er under utarbeidelse ved Seksjon for kildeutgivelse, Riksarkivet:

Mange av Riksarkivarens rapporter og retningslinjer er dels tilgjengelig digitalt og/eller kan bestilles fra Riksarkivets bibliotek