Arkivmagasinet er Arkivverkets faglige tidsskrift og retter seg mot et bredt, historieinteressert publikum. Arkivmagasinet skal være et orienterende og debattskapende tidsskrift som medvirker til å utbre kunnskap om arkivenes egenart og deres viktige rolle i samfunnet. Arkivmagasinet ønsker å stimulere til økt interesse for og bruk av arkivmateriale i Riksarkivet, statsarkivene og Samisk arkiv.

Utgave (pdf) Tema
Arkivmagasinet 3/15 Skogen
Arkivmagasinet 2/15 Frigjeringa
Arkivmagasinet 1/15 Domstolar - Høgsterett 200 år
   
Utgave (e-page) Tema
Første verdenskrig
Arven etter 1814
Utgave (pdf) Tema
Arkivmagasinet 1/14 Anno 1814
Arkivmagasinet 3/13 Hesten
Arkivmagasinet 2/13 Stemmerett og valg
Arkivmagasinet 1/13 Kunst og kunsthåndverk
Arkivmagasinet 3/12 Byen
Arkivmagasinet 2/12 Norges dokumentarv - Arkivverkets bidrag
Arkivmagasinet 1/12 På utrygg grunn
Arkivmagasinet 3/11 Nansen-Amundsen-året
Arkivmagasinet 2/11 Universitetet 200 år
Arkivmagasinet 1/11 Ta toget!
Arkivmagasinet 3/10 Oppgjørets time - skifter
Arkivmagasinet 2/10 Kampen mot smitten
Arkivmagasinet 1/10 Staten byggjer
Arkivmagasinet 3/09 Landssvikoppgjøret
Arkivmagasinet 2/09 1600-tallet
Arkivmagasinet 1/09 Fjell og vidde
Arkivmagasinet 3/08 Tekstilar
Arkivmagasinet 2/08 Henrik Wergeland
Arkivmagasinet 1/08 Tinglysing
Arkivmagasinet 3/07 Langs leia
Arkivmagasinet 2/07 Musikk i arkiva
Arkivmagasinet 1/07 Barndom
Arkivmagasinet 2/06 I kongens klær
Arkivmagasinet 1/06 Kirkebøker

Tidligere utgitte numre koster kr 30,- pr. hefte. De første årgangene er dessverre utsolgt.
Henvendelser om kjøp av enkelte hefter: Arkivmagasinet, Riksarkivet, postboks 4013 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.