De fleste bøkene og kildeutgavene som blir gitt ut av Riksarkivet kan kjøpes i Nettbutikken. Enkelte utgaver selges kun i bokhandelen. Både disse og bøkene du får kjøpt i Nettbutikken kan du også kjøpe i Riksarkivets bokhandel i Folke Bernadottesvei 21.

Her er en oversikt over bøker som ikke selges i Nettbutikken.

Kildeutgaver:

Böglunga sögur  I–II
Ved H. Magerøy, Oslo, Solum forlag, 1988. Selges ikke i Riksarkivets bokhandel, kontakt Solum forlag.

Norge i 1743. Innberetninger som svar på 43 spørsmål fra Danske Kanselli
1. Akershus stift og amt, Østfold, Akershus
   Ved K.M. Røgeberg, Oslo, Solum forlag, 2003
2.  Akershus stift, Hedmark, Oppland
   Ved K.M. Røgeberg, Oslo, Solum forlag, 2004
3.  Akershus stiftamt, Buskerud, Vestfold, Telemark
   Ved K.M. Røgeberg, Oslo, Solum forlag, 2005
4. Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane
   Ved M. Løyland, Oslo, Solum forlag, 2006
5. Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms
   Ved G. Mordt, Oslo, Solum forlag, 2008

Arne Ordings dagbøker
I   juni 1942–juli 1945
   Ved E. Opsahl, Riksarkivet/Tano•Aschehoug 2000
II   juli 1945–april 1949
   Ved G. Mordt, Riksarkivet/Universitetsforlaget 2003

Fra Amerika til Norge. Norske utvandrerbrev
II   1858–1868, ved O. Øverland og S. Kjærheim
III   1869–1874, ved O. Øverland og S. Kjærheim
IV   1875–1884, ved O. Øverland
V   1885–1894, ved O. Øverland
VI   1895–1904, ved O. Øverland
Oslo, Solum forlag, 1992–2010

Riksarkivarens skriftserie:

8. I helstatens grep. Kornmonopolet 1735–88
Av J. Herstad, Oslo, Tano•Aschehoug, 2000

9. Sentraladministrasjonen i København og sentralorganer i Norge 1660–1814
Av A. Nakken, Oslo, Tano•Aschehoug, 2000

11. Privatarkiver. Bevaring og tilgjengeliggjøring 
Av V. Lange, D. Mangset og Ø. Ødegaard,
Oslo, Kommuneforlaget, 2001

12. Maktens korridorer. Regjeringskontorene 1814–1940
Av O. Kolsrud, Oslo, Universitetsforlaget, 2001

13. Med Clio til Kringsjå
Festskrift til riksarkivar John Herstad
Red. av K. Bråstad, K. Johannessen og T. Sirevåg,
Oslo, Novus forlag, 2002

14. En splintret stat. Regjeringskontorene 1940–1945
Av O. Kolsrud, Oslo, Universitetsforlaget, 2004

19. Håndbok for brukere av statsarkivene
Av L. Mykland, Oslo, Universitetsforlaget, 2005

24. Alt til Norge. Den svensk-norske arkivsaken 1895–1952
Av E. Fure, Oslo, Universitetsforlaget, 2005

27. Å holde på sitt. Det dansk-norske arkivspørsmålet i mellomkrigstiden
Av A. Nakken, Oslo, Universitetsforlaget, 2006

28. Den glemte skriften. Gotisk håndskrift i Norge
Av K. Johannessen, Oslo, Universitetsforlaget, 2007

30. Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945–2005
Av O. Kolsrud, Oslo, Universitetsforlaget, 2008

32. Arkivhåndboken for offentlig forvaltning
Av I. Fonnes, 2. utg. Kommuneforlaget 2009. Selges ikke i Riksarkivets bokhandel. Kontakt forlaget.

37. Moderniseringsstaten. 1800-tallets direktorater.
Av Ole Kolsrud, Oslo, Universitetsforlaget 2012