Regesta Norvegica XI. 14311440
Kronologisk ordnede sammendrag av aktstykker til Norges middelalderhistorie.
Les mer...
 

Christen Prams reiserapporter 1804–1806
Rapporter til Kommersekollegiet i København fra to reiser i Norge.
Les mer...

Bergens kalvskinn
Jordebok for Bergen bispedømme rundt 1350.

Norges innskrifter med de yngre runer VII
Runer fra utgravingene i Trondheim bygrunn 1971–94

Diplomatarium Norvegicum XX
Bindet vil primært inneholde diplomer fra utelandske arkiver.

Diplomatarium Norvegicum XXIV

Lofthuskommisjonen

Lofthusreisinga 
Rettsoppgjeret etter lofthusreisinga på Agder i 1786 og 1787.
Les mer...

Elíss saga ok Rósamundar
En norrøn oversettelse av den franske chanson de geste Elye de Saint-Gille

Hákonar saga Hákonarsonar
Tekstkritisk utgave basert på alle kjente tekstvitner

Pontificalia Nidrosiensis Ecclesiae, Horae P.A. Munch et Fragmenta Liturgica Selecta
Bind IV i serien Libri Liturgici Provinciae Nidrosiensis Medii Aevi.
Lilly Gjerløws etterlatte arbeider

Geistlige segl fra Stavanger bispedømme
Bind V i serien Norske sigiller fra middelalderen

Magnus Lagabøtes landslov
Ny tekstkritisk utgave. Del av prosjektet Magnus Lagabøtes landslov 750 år.

Magnus Lagabøtes landslov i Holm perg 34 4to
Utgave med gammelnorsk tekst og oversettelse til nynorsk. Del av prosjektet Magnus Lagabøtes landslov 750 år.