Besøk på lesesalen

Riksarkivets lesesal

Riksarkivets lesesal

Du er like velkommen i Riksarkivet enten du skal drive vitenskapelig forskning, undersøke juridiske rettigheter, drive med slektsgransking eller gjøre andre former for undersøkelser i arkivmaterialet. Riksarkivet har en lesesal med ca. 40 plasser for sine besøkende. Undersøk om lesesalen er åpen før du tar turen til oss, se åpningstider.

Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo har felles lesesal. Alle opplysninger på denne siden gjelder også for Statsarkivet i Oslo.

Generelt

  • Parkering ved Sognsvann stasjon
  • Riksarkivbygningen er tilrettelagt for bevegelseshemmede
  • Røyking er ikke tillatt i bygningen
  • Mobiltelefoner skal være slått av når du er i arkivekspedisjonen og på lesesalen
  • Publikumsarealene har trådløst nettverk

Resepsjonen

Resepsjonen utsteder adgangskort og registrerer alle som besøker Riksarkivbygningen. Vesker skal leveres inn i resepsjonen. Yttertøy skal henges i garderoben i foajeen, der det er låsbare skap med myntinnkast (kr. 10,-). Du kan bare ta med deg skrivemateriell og nødvendige papirer inn på lesesalen.
Når du forlater bygningen, skal du også melde deg i resepsjonen. Vakten har adgang til å kontrollere de sakene du bringer med deg ut av lesesalen.

Veiledningen

I veiledningen sitter det i regelen to personer. De svarer på spørsmål og hjelper deg med fremfinning av arkivmateriale. Bestilling av arkivsaker skjer elektronisk gjennom arkivportalen.no. I veiledningen finner du også Riksarkivets bibliotek.

Lesesalen

Bestilte arkivsaker blir levert på arbeidsplassen din på lesesalen. Se informasjon om bestillingsfrister og levering. Du får bare utlevert et begrenset antall esker (pakker) eller protokoller om gangen.

Et stort antall arkivsaker ekspederes på lesesalen hver dag. Disse arkivsakene er uerstattelige og må behandles med stor varsomhet. I tillegg er det viktig å vise hensyn og ha ro på lesesalen. Se lesesalsreglementet.

Vår samling av mikrofilm og leseapparater er plassert på lesesalen. Her finner du også fotorigger der publikum kan fotografere selv med eget digitalkamera samt opplegg for å ta kopier av arkivmateriale analogt og digitalt. Se informasjon om kopiering.

Forskerrom

Forskere som skal arbeide med større prosjekter og har behov for å bruke arkivmaterialet over flere måneder, kan etter søknad få disponere et rom i tilknytning til lesesalen. Se reglement for bruk av forskerrom.