Hvordan bestille arkivsaker til lesesalen?

Publikum skal selv bestille arkivsaker gjennom www.arkivportalen.no, for bruk på lesesalen til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo. 

For å kunne bestille må man registrere seg som bruker. Deretter kan man søke frem arkivstykker og –mapper og legge dem i ”Min tralle”. Bestillingen kan så sendes for fremhenting til lesesal senere samme dag eller en fremtidig dag.

Det er en begrensning på 13 arkivstykker (protokoller eller esker) per bestilling.

Tilknyttet bestillingen kan både Riksarkivet og bestiller sende meldinger til hverandre, som kan leses under ”mine meldinger” nå man er logget inn.

Bestillingene kan utføres på egen PC hjemmefra, eller via PCer som er oppstilt i vårt veiledningsareale. Vårt personale vil være tilgjengelig for spørsmål og veiledning i forbindelse med bestillingsprosedyren.

Bestillingsfrister

Fremhenting av arkivmateriale til lesesalen ved Riksarkivet/Statsarkivet i Oslo vil skje fire ganger daglig, og bestillingsfrister gjennom Arkivportalen er vanligvis:

kl. 08.30, kl. 10.00, kl. 12.00, kl. 14.00.

Bestilt materiale vil normalt være på lesesalen innen en time etter bestillingsfristen, men ved stor pågang kan det noen ganger ta lenger tid. Materiale som er bestilt etter klokka 14.00 vil normalt være på lesesalen innen klokka 10.00 påfølgende virkedag.

Lørdager

Arkivsaker som skal brukes på lørdager må forhåndsbestilles senest fredag kl. 1400. Vær oppmerksom på at lesesalen er stengt på lørdager i juni, juli og august.

Taushetsbelagt materiale

Vær oppmerksom på at enkelte arkivstykker kan inneholde taushetsbelagte opplysninger. Det må søkes spesielt om innsyn i dette materialet.

Bestilling av spesialmateriale

Diplomer (middelalderbrev), kart, tegninger og fotografier bestilles via skriftlig rekvisisjon over skranke. Bestillingfrister på spesialmateriale er kl. 10 og 12. Egne frister for foto, se nedenfor. Materialet hentes til lesesalen en halvtime etter disse tidspunktene.

Reservering av arkivmateriale

Arkivmateriale brukt på lesesalen kan reserveres til neste dag dersom du gir oss beskjed. Lesesalsgjester kan reservere materiale de har rekvirert i inntil én uke.