Bibliotektjenester

Bibliotekets ansatte hjelper de besøkende på Riksarkivets lesesal med informasjon fra trykt litteratur. For øvrig er biblioteket et fagbibliotek for de ansatte.

Samlinger

Biblioteket har en bokstamme på ca 78 000 bind og 250 løpende tidsskrifter. Vi har også en stor samling lokalhistoriske årbøker. Boksamlingen omfatter litteratur utgitt fra 1500-tallet til i dag. Spesielt innen arkivfag, norsk historie, lokalhistorie og slektshistorie har vi store samlinger. Litteraturen er støttelitteratur ved bruk av arkivmateriale.

På Riksarkivets lesesal er blant annet bygdebøker, samlingsbiografier, lovsamlinger, og trykte folketellinger og matrikler plassert. Her finner du også den trykte kartserien M711 fra Statens kartverk.

Bruk av biblioteket

Bibliotekskranken i Riksarkivet

Bibliotekskranken i Riksarkivet.

Alt som står på lesesalen kan du benytte fritt i lesesalens åpningstid. Mange av bøkene våre, som for eksempel slektsbøkene, er plassert i bibliotekmagasinet. Disse kan rekvireres til bruk på lesesalen. Dette gjelder også tidsskriftene våre. De siste årgangene av de mest brukte tidsskriftene står i bibliotekekspedisjonen. Siste utgave som vi har mottatt av de lokalhistoriske årbøkene, står oppstilt på lesesalen. Når det gjelder aviser, henviser vi til Nasjonalbiblioteket som har filmet de fleste norske aviser.

Det er ikke anledning til å låne litteratur med hjem. Det er mulig å kopiere trykt materiale på en maskin i veiledningsområdet. Trykte kart og eldre litteratur kan ikke kopieres.

Kataloger

Biblioteket er delvis digitalisert. Det man kan finne i bibliotekbasen, er litteratur som er katalogisert / registrert fra og med 1988. Vi legger hele tiden inn katalogdata til bøker og tidsskrifter som kom til biblioteket før 1988. Arkivfag, slektsbøker, samlingsbiografier er eksempler på de faggruppene som vi har lagt inn i basen i sin helhet. Publikasjoner som er under bestilling, ligger også i basen. Vi sender våre katalogdata til Nasjonalbiblioteket slik at publikum kan finne vår bestand i basene Sambok  og Samper .

En stor del av boksamlingen er imidlertid ikke elektronisk registrert, og du må derfor bruke vår kortkatalog i ekspedisjonen for eldre litteratur.

Arkivfaglige bestemmelser og brosjyrer

Biblioteket administrerer også Riksarkivets samling av trykte arkivfaglige bestemmelser og generelle brosjyrer. Gratisheftene i serien Rapporter og retningslinjer  og andre gratispublikasjoner kan du bestille fra biblioteket.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Bibliotekskranken i ekspedisjonen er betjent mandag - fredag kl. 12-15.  Bøker fra magasinet som skal benyttes på kveldstid og lørdag, må bestilles på forhånd per telefon eller i skranken vår i åpningstiden. Vi besvarer også spørsmål på telefon 22022727 eller på e-post: biblioteket@arkivverket.no .