Slektsforespørsler

Riksarkivet har dessverre ikke ressurser til å utføre tidkrevende slektsgransking. Men du er velkommen på Riksarkivets lesesal hvor du selv kan undersøke kildene. Vi vil være behjelpelige med å finne fram til det kildematerialet som er aktuelt for deg.

  • På vår lesesal finner du leseapparater for mikrofilm, og vi har egne PCer hvor du selv kan søke fram digitaliserte kilder
  • Digitalarkivet gir deg direkte nettilgang til folketellingene fra 1801, 1865, 1900 og 1910 sammen med skannede kirkebøker og en rekke andre aktuelle kilder.

Du bør være oppmerksom på at eldre kilder kan være vanskelige å tyde på grunn av at de er skrevet med gotisk håndskrift. Vi anbefaler Knut Johannessens bok Den glemte skriften. Gotisk håndskrift i Norge, en lærebok som gør det mulig å lese alle typer tekst skrevet med gotisk skrift. Den kan du få kjøpt i bokhandelen.

Biblioteket hjelper deg å finne trykt litteratur.

Vi viser ellers til våre temasider om slektsgransking, som gir deg en kortfattet innføring i emnet og en oversikt over kildene.

Vi anbefaler også boka Våre røtter – Håndbok i slektsgransking av Nils Johan Stoa og Per-Øivind Sandberg (Cappelen, 2001)