Bibliotekstjenester

Biblioteket i Riksarkivet er et servicesenter, som yter tjenester til ansatte og gjester. Vi hjelper til med trykt materiale.

Samlinger

Biblioteket har til sammen ca. 100.000 bind i form av bøker og tidsskrifter. Vi har en stor lokalhistorisk samling. Bygdebøkene, og de siste utgavene av lokalhistoriske årbøker, er plassert på lesesalen. Slektshistorie, norsk historie, biografier og arkivfag utgjør også store samlinger plassert i magasiner. Vi har også kart, bl. a. Norgeskartserien, på lesesalen. Når det gjelder aviser må du henvende deg til Nasjonalbiblioteket.

Bruke biblioteket

Du er velkommen til å bruke biblioteket når du kommer til oss. Alt som er på lesesalen kan du bruke fritt. Materiale fra samlinger i bibliotekmagasiner kan du bestille til bruk på lesesalen. Biblioteket er åpent tirsdag, onsdag og torsdag 12.00-15.00. Da er også bibliotekskranken betjent. Tidsskrifthyller med mye brukte tidsskrifter, finner du i ekspedisjonen ved de store vinduene. På ipaden som står akkurat når du kommer opp trappa, kan du bla i omslagene til de nyeste bøkene. De er oppstilt ved siden av tidsskrifthylla i ekspedisjonen. Små utstillinger finner du ved inngangen til lesesalen.

Vi har en kortkatalog som ble avsluttet i år 2000. Riksarkivet og alle statsarkivene har en felles elektronisk katalog. Her kan du gå til Arkivverkets felles biblioteksdatabase. Vi overfører kortkatalogen til elektronisk form, men det vil ta lang tid.

Det er ikke mulig å låne materiale med seg hjem, men du kan kopiere. Du kan kopiere materiale på bokskanneren på lesesalen, på selvbetjent kopienhet i ekspedisjonen, eller du kan spørre på lesesalen.

Ellers finner du oss her: biblioteket@arkivverket.no, tlf. 22 02 26 00.