Nettutstillinger

For å gi dere et innblikk i det spennende materialet som vi oppbevarer, lager Riksarkivet, ofte i samarbeid med Statsarkivet i Oslo, ulike utstillinger som vi gjør tilgjengelig på nett. Disse varierer i tema og omfang.

Nettutsutstillingene egner seg godt til inspirasjon til studier eller ganske enkelt opplevelser.

Vi har laget slike presentasjoner helt siden 1998. Flere av disse har vi samlet i oversikten Nettutstillinger før 2010.

Dokumentene forteller

Riksarkivet formidler arkiver i bloggen Dokumentene forteller. Der presenterer vi dokumenter og foto knyttet opp mot et nytt tema hver måned.