Arkiver inneholder mye spennende dokumentasjon om kulturmøter og kulturimpulser.

 • Norsk jul i Brooklyn

  Høgtideleg julefeiring i Det norske sjømannshuset i Brooklyn, New York. Fotografiet er frå julaftan 1948 og den feststemte og finpynta forsamlinga er klar for elegant julemiddag. Personane på biletet er ukjente, men kanskje er det ein eller annan av dei frammøtte som feirar si aller første jul i eit framandt land, trygt i hamn i matsalen på sjømannshuset der den store stjerna lyser frå toppen av treet.

 • Bergensbanen er 100 år

  Postkort med en av de roterende snøplogene som holdt sporene åpne over fjellet ved åpningen i november 1909. Om morgenen den 27. november gled et tog med to flaggpyntede lokomotiver ut fra Østbanestasjonen i Oslo.

 • Da foreldrene nektet barna å gå på skolen

  Visitasberetning fra Bergen stift. I 1739 ble det innført allmenn skoleplikt i Norge. Da biskop Erik Pontoppidan besøkte Nordhordaland prosti i 1748, konstaterte han at det sto dårlig til med skolen i distriktene.

 • Kristiania tukthus: Tre i hver seng

  Rapport fra 1810 fra overinspektør A. Blix om forholdene ved Kristiania tukthus. Den beskriver hvilke elendige forhold de innsatte levde under, men inneholder også forslag til utbedringer.

 • Stipend til mange nyttige formål

  Protokoll fra arkivet til det Kongelige Selskap for Norges Vel med stipendtildelinger. Vi har valgt et oppslag fra 1903 med en tildeling til kjemiker Gudrun Knudsen fra Trondheim. Knudsen skulle bruke stipendet til gjæringsfysiologiske studier på Norges Landbrukshøyskole på Ås.

 • Det Norske Stundentersamfund

  Dokumentet for juli er fra en lydfil i arkivet til Det Norske Studentersamfund. I utsnittet svarer Einar Gerhardsen på et spørsmål fra Kjell Hanssen fra Den Konservative Studenterforening om selveierdemokrati og investering i nye arbeidsplasser. Da Det Norske Studentersamfund avleverte sine arkiver til Riksarkivet i 2002-03, fulgte det med et stort antall lydbånd.

 • Vågehvalfangsten i Nordland

  Dokumentet er fra Kjøttkontrollen i Svolvær 1959 og beskriver hvordan hval skal behandles på fangsfeltet. Det er hentet fra arkivet etter Veterinærdirektoratet. Sakarkivet inneholder opplysninger om lovgivning, om veterinærer, veterinærutdannelse, Veterinærhøyskolen, Veterinærinstituttet, laboratorier, forsøksgårder og annet.

 • Samvirkelaget på Inderøy 1870

  Møteprotokoll for Inderøens Forbrugsforening. Inderøy Forbrugsforening var sannsynligvis det første samvirkelaget som ble stiftet i Nord-Trøndelag . Det første referatet er fra et møte 2. juli 1870, der man bestemte at det skulle stiftes en forbruksforening. På dette møtet ble det valgt et styre med tre medlemmer. Forbruksforeningen ble imidlertid formelt stiftet på et møte 10. august samme år. Her ble det fastsatt vedtekter og man valgte bestyrer.

 • Krigspensjon fra USA 1867

  Brev fra Bergitte Storm i Bergen til norske myndigheter I 1866. Hun søkte opplysninger om sin mann som tre år før var reist til Amerika for å arbeide.Bergitte Storm visste at mannen hennes, Alexander, hadde meldt seg som soldat for Nordstatene i den amerikanske borgerkrigen. Hun hadde også hørt et rykte om at han var død etter at hun i februar 1864 hadde mottatt det siste brevet fra ham. Indredepartementet fant at ryktet stemte. I mai 1867, altså et drøyt år etter at hun kontaktet norske myndigheter, fikk Bergitte innvilget pensjon fra den amerikanske regjeringen.

 • Hva skal vi med mann når vi har hverandre?

  I konkurransen ”Årets Bilde” i 1989 ble fotograf Barbro Fauske Steinde premiert for reportasjeserien om tvillingsøstrene Astri og Randi Schie, som da var 71 år gamle. Fotografen er utdannet ved medialinjen ved Høgskulen i Volda og tilhørte første kull ved Norsk Pressefotografskole i Fredrikstad.

 • Dagliglivets kulturminne 1711: Sko og skatt

  Protokollen Oluf Anker førte over de skopar som ble solgt i Østre kvarter i Kristiania i løpet av ett år fra mai 1711. I protokollen er det registrert at 535 par sko fra fem skomakere ble solgt i løpet av dette året. Bakgrunnen for føringen av protokollen var at det ved forordning 21.02.1711 ble lagt en ekstraskatt på sko.

 • Albert Einsteins Norgesbesøk i 1920

  Albert Einsteins brev til Det norske Studentersamfund i anledning hans Norgesbesøk sommeren 1920. Tidlig på våren 1920 ble Einstein oppsøkt av to norske studenter i Berlin, som på vegne av Studentersamfundet i Kristiania inviterte ham til Norge for å forelese om relativitetsteorien. Til tross for at Einstein var en svært kjent vitenskapsmann gir han inntrykk av å være en beskjeden person. Einstein holdt tre foredrag ved Universitetet i Kristiania.