2010 er Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og eksklusjon. Noen av utstillingene i år har tilknytning til dette temaet. Januardokumentet er et protestskriv fra engelske kvekere i 1845 mot fengsling og trakassering av norske trosfeller. I februar stiller vi ut et foto fra den store samlingen i arkivet Norsk Misjon blant hjemløse. Foreningen ble stiftet i 1897 av sogneprest Jacob Walnum.

Riksarkivet har nettopp fått det store privatarkivet etter kioskkompaniet Narvesen. Marsutstillingen blir med dokumenter og fotografier fra dette arkivet.

 I april er det 100 år siden Stortinget vedtok at alle norske kvinner skulle ha stemmerett ved kommunevalg. Vi markerer dette med å stille ut ”Opsang for Kvinnenes Røstret” av Bjørnstjerne Bjørnson. Sangteksten er hentet fra Randi Blehrs arkiv.

I Riksarkivet finnes det også tysk arkivermateriale fra krigen. I mai stiller vi ut en avreiseprotokoll fra Lufthansa med Knut Hamsuns første reise til Tyskland syttende mai 1943.

29. juni er det 100 år siden Nationalforenigen mot Tuberkulosen, senere Nasjonalforeningen for folkehelsen ble stiftet. Riksarkivet markerer jubileet i juniutstillingen.

Riksarkivet har nettopp mottatt en rekke arkiver fra Dyno Industrier. I juli stiller vi ut et dokument fra et av disse arkivene.

I august blir et diplom fra 1313 ”Månedens dokument”. Det inneholder en kontrakt om alderspensjon for en meget rik kvinne. Utbetalingene denne kontrakten sikret henne, står i sterk kontrast til forsorgsordningene de fattige måtte nøye seg med i denne perioden.

Septemberutstillingen vil markere Norges Tekniske høyskoles 100 års jubileum i midten av måneden. I oktober stiller vi ut et dokument fra et arveoppgjør. Riksarkivet åpner en utstilling om arveskifter i Skattkammeret i november, og oktoberdokumentet blir en introduksjon til Skattkammerutstillingen.

I november markerer vi Leseåret 2010. I 1860 sendte kommunestyret i Vikør inn sin første søknad om støtte til et folkebibliotek i bygda. Søknaden blir Månedens dokument for november.

Første desember blir hele folketellingen for 1910 fritt tilgjengelig. Tellingen blir lagt ut på Digitalarkivets nettsider, og vi markerer begivenheten med å stille ut et personskjema fra denne tellingen.