I 2011 er det 150 år siden Fridtjof Nansen ble født og 100 år siden Roald Amundsen nådde Sørpolen. Dette markeres som Nansen-Amundsen-året, og målet er å spre kunnskap og engasjement rundt Nansen og Amundsens liv og virke.

I år er det også 200 år siden Universitetet i Oslo ble etablert. Det Kongelige Frederiks Universitet ble grunnlagt av Kong Frederik som det første universitet i Norge. I jubileumsåret presenteres universitetets historie på forskjellige måter.

Riksarkivet vil gjennom hele året markere disse jubileene ved å presentere aktuelle dokumenter om Nansen, Amundsen og UiO, blant annet i Månedens dokument.