Utvalgte nettutstillinger laget av Riksarkivet før 2010

Noen av nettutstillingene fra perioden før 2010 er overført i ny design. Andre har vi beholdt akkurat slik de i sin tid ble utformet.

 • Richard With - direktøren og dampskipselskapet
  Presentasjon av utvalgte dokumenter fra arkivet etter Vesteraalens Dampskibsselskab (VDS) som knytter seg til rederiets første direktør, Richard With, og til dampskipet som ble oppkalt etter ham.
 • Norge i 1743
  Hvordan så Norge ut sommeren og høsten 1743? En spørreundersøkelse med 43 spørsmål om dagligliv, økonomi og topografi var nettopp sendt ut fra Danske Kanselli. Nettutstillingen ”Norge i 1743” viser utdrag av det rikholdige materialet fra spørreundersøkelsen og presenterer miljøet til de som spurte og de som svarte. Den har egne sider spesielt beregnet for skolen.
 • Kjell Løchens dagbok
  Ved utbruddet av 2. verdenskrig var Kjell Løchen en relativt vanlig ung mann på 27 år bosatt i Oslo. Et snaut år ut i krigen bestemmer han seg for å flykte landet for å melde seg til aktiv kamp mot tyskerne. Den 11. mars 1941 starter den lange ferden gjennom blant annet Sverige, Russland, Tyrkia, Irak, Iran, India, Sri Lanka, Sør-Afrika og Trinidad før han i september samme år endelig ankommer Canada. Underveis skriver han en dagbok.
 • Utstillinger vist i Riksarkivets skattkammer
  Samleside med nettpresentasjoner av utstillinger vist i Riksarkivets skattkammer. Noen av disse er det også lenket til i denne oversikten.
 • Vår Wergeland - patriot, bråkmaker og menneskevenn
  Nettutstilling som viser et utvalg av dokumenter vist i utstillingen "Vår Wergeland - patriot, bråkmaker og menneskevenn" i forbindelse med 200-årsjubileet for Henrik Wergelands fødsel i 2008. Henrik Wergeland var Riksarkivets første riksarkivar og har satt mange spor etter seg i Riksarkivet.
 • Stortingsbygg med tårn og spir
  Dokumenter fra debatten om nytt stortingsbygg på 1800-tallet. Arkitektene Schirmer og von Hanno vant en arkitektkonkurranse med sitt forslag fra 1857, men ble likevel bare ett av mange forslag som ikke ble nyttet. Om bygget var blitt reist ut fra dét utkastet, hadde vi altså fått et storting med både tårn og spir. Nettutstillingen viser et stort utvalg av forslag både til utforming og plassering.
 • Min historie
  Min historie er utstillinger til inspirasjon for slektsgranskere. Utstillingene er først vist med originaldokumentene i Riksarkivbygningens vestibyle, for så å leve videre her. Nettutstillingen er også en fin veiledning i hvordan man kan starte med slektsgransking.
 • Justisdepartementet i boks
  I perioden mellom 2001 og 2004 mottok Riksarkivet store mengder med arkivmateriale fra Justisdepartementet. Det dreier seg om arkiver etter kontorer og avdelinger helt fram til begynnelsen av 1980-tallet med unntak av Lovavdelingen som foreløpig bare har avlevert fram til 1945. Dessuten har Utlendingsavdelingen avlevert fram til 1995. Her viser vi noen smakebiter på hvilke dokumenter som finnes i Justisdepartementets arkiv og hva departementet har arbeidet med gjennom de ca. 190 år det har virket.
 • OL i Cortina 1956
  Alle husker Sophia Loren, men det skjedde da noe mer? Cortina d'Ampezzo var vertsby, og det gikk så dårlig med de norske farger at det måtte en italiensk diva til for å redde stemningen. Sophia Loren dukket opp som overraskende og glamorøs gratulant etter at Hallgeir Brenden vant 15-kilometeren. Bildene av de to gikk verden rundt, og er nok det som har festet seg i de fleste nordmenns minne fra lekene. Sportslig var de norske resultatene magre.
 • Norske kvinner dokumenterer folkemord
  Det som ettertiden har kalt det første folkemordet i det 20. århundre fant sted i Armenia for 90 år siden. Norske hjelpearbeidere i området befant seg midt i begivenhetene.Riksarkivet oppbevarer arkivet etter organisasjonen Kvinnelige Misjonsarbeidere. Denne nettutstillingen er i hovedsak basert på dette arkivet og i stor grad på fotosamlingen.
 • Skrift i tusen år
  Den felleseuropeiske skriftkulturen kom til Norge ved forrige årtusenskifte. For å gi et lite innblikk i utviklingen av skriften i Norge de siste tusen år, har vi lagt ut enkelte dokumenter og skriftstykker som vi har hentet fram fra Riksarkivets magasiner. Eksemplene viser både håndskrift og bokskrift.
 • Kommunevåpen i Riksarkivet gjennom 100 år - 1898 - 1998
  Riksarkivet oppbevarer originalene til alle kommunevåpen som er godkjent i statsråd. Det er et utvalg av disse arbeidene som blir vist. Våpnene er fine og interessante å se på hver for seg. Men utstillingen viser at de enkelte våpnene inngår i en større helhet. Vi kan avdekke de historiske linjene, og vi kan se at motivene hører hjemme i et system som har en mengde regler for hvordan motivene skal fremstilles og beskrives.

Nettutstillinger laget i samarbeid andre