Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

I arkivene finner man ikke bare dokumenter. Dette er en bit av et barkebrød fra 1742!

Den ble sendt inn til myndighetene i København sammen med en liten brødbit av brente ben og en bit laget av kjerneløse aks. De var blitt samlet inn for å vise hva folk spiste i mangel av korn.

Biskopen i Kristiansand forteller i følgebrevet om usedvanlig mange dødsfall i distriktet de to siste årene. Det hadde vært år med misvekst og påfølgende kornmangel, og flere alvorlige sykdommer hadde herjet. Biskopen mente det var den dårlige maten som forårsaket de fleste sykdommene blant de fattige.

Myndighetene ba om å få tilsendt oppgaver over fødte og døde i prostiene, noe de fikk fra biskopen på nyåret 1743. Litt senere gikk det ut to kongebrev. Det første brevet gir beskjed om at det kan brukes 3000 riksdaler av en kollektinnsamling i Danmark til å støtte de nødlidende familier. Det andre gir biskopen tillatelse til å avholde en bededag i stiftet for å foreholde menighetene at det er Synden som er hovedårsaken til deres plager.

Bit av barkebrød

Bit av barkebrød

Riksarkivet, Danske Kanselli, Norske innlegg 8. mars 1743.