Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

”Med hvilken rett viser kongens menn russerne bort fra tsarens land?” Spørsmålet blir stilt av kommandanten i Kola i et brev i juni 1598. Mottaker er lensherren på Vardøhus. På dette tidspunktet var ennå ikke grensene i nordområdet fastsatt.

Brev fra Russland

Riksarkivet, Danske Kanselli, skapsaker, skap 15, pk. 125A, legg K

Brevet er en klage over dansk-norske menns fremferd i det russerne mente var tsarens arveland på Kolahalvøya. Kommandanten hevder at kongens menn hadde fordrevet brødrene og tjenerne ved Petsjenga-klosteret fra fiskeriene på Jakobselv.

Håndskriften i brevet er den vanlige kanselliskriften som ble brukt i den russiske statsadministrasjonen på denne tiden. Skriften kjennetegnes av bruk av forkortelser, sammenskrivninger og av at enkelte bokstaver trekkes opp over linjen og plasseres over resten av ordet. Tegnsettingen er ennå lite utviklet, og det er ikke noe konsekventskille mellom store og små bokstaver. Ofte er det ikke noe skille mellom ordene.

Fotografiet viser en reinflokk på vei mot riksgrensen, og finnes i arkivet etter Reinbeitekommisjonen av 1913. Teksten til dette bildet er: ”Vasaras vajhjord (på Kilpisjärvi) på flyttning mot riksgränsen”. I vår nettutstilling "Reinbeitekommisjonen av 1913" kan du se flere bilder fra Reinbeitekommisjonens arbeid.Reinflokk

Riksarkivet, Reinbeitekommisjonen av 1913, B 122.