Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Januar 1653 brøt det ut en brann hos en av rådmennene i Fredrikstad. Den bredte seg fort og rammet den nordre delen av byen, der byens fornemste borgere bodde. I løpet av fem timer var alt lagt i aske.

15. august ble Anne Rimmers og søsteren Marte arrestert. Vitner fortalte at Anne hadde sagt at hun kunne ”se i sol og måne og om natten i søvne at byen sto i stor fare”. Hun skulle også ha sagt at de gårdene som ikke hadde brent, ble skånet fordi det der bodde folk hun likte eller som hadde hjulpet henne.

Anne ble dømt til døden på grunnlag av at hun hadde gitt uttrykk for å ha spesielle evner – ikke eksplisitt for å ha forårsaket brannen. Søsteren Marte ble anklaget for å ha visst om Annes rolle i brannen, og dømt til å rømme byen.

Rettssaken mot Anne Rimmers kan vi følge i den første tingboka for Tune. Som i mange andre hekseprosesser, ble Anne utpekt til syndebukk og måtte bøte med livet for en ulykke som hadde rammet lokalsamfunnet.

I byregnskapet for Fredrikstad finner vi byfogdens utgifter til fengsling, rettssakene og henrettelsen. Her går det frem at Anne satt fengslet i 17 uker, og at skarpretteren fra Tønsberg var i byen i 12 dager før hennes ”pintzell og henrettelse var scheed”. Han fikk 10 daler for å henrette henne.

Det er ikke omtalt hvordan Anne Rimmers ble henrettet. Det er imidlertid ikke oppført utgifter til ved, - og det ble det ofte gjort ved brenning.  I kgl. reskript av 8. mars 1698 var det oppgitt samme pris for å hugge av et hode, henge eller brenne en person: 10 riksdaler.

Tingbok fra Tune sorenskriverembete

Statsarkivet i Oslo, Tune sorenskriverembete, Fb1, Tingbok 1653-1657, fol. 37b-41b, (52a-53b Marte Rimmers).

Byregnskap Fredrikstad

Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap, eske 25, Fredrikstad.