Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Under 2. verdenskrig var det viktig for tyskerne å bygge ut jernbanelinjen gjennom Nordland. Organisation Todt, som sto for mye av tyskernes byggevirksomhet i Norge under krigen, sto for arbeidet med å bygge ut Nordlandsbanen.

For å få fortgang i arbeidet, ble blant annet sovjetiske, polske og jugoslaviske krigsfanger satt inn som tvangsarbeidere ved anleggene. Fangene ble dårlig behandlet og mange tusen døde. 

Kartet gir oversikt over tyske leirer for krigsfanger ved bygging av Nordlandsbanen i 1944 . Fangene ble blant annet brukt som tvangsarbeidere på banestrekningen mellom Mo og Fauske. Mange titalls tusen sovjetiske og jugoslaviske fanger bodde i disse leirene. Flere tusen av dem døde der.

Leirene er avmerket med opplysning om kapasitet (Soll/Fassungsvermögen) og antall fanger (Ist/Belegstärke).

Arkivet etter Organisation Todt er på ca 450 hyllemeter og det aller meste er fritt tilgjengelig. Det bevarte arkivmaterialet utgjør trolig bare en mindre del av alt det arkivmaterialet som opprinnelig ble skapt av innen Organisation Todt. Store deler ble trolig ødelagt mot krigens slutt.

Les mer om 2. verdenskrig i Norge på våre temasider.

Kart

Riksarkivet, Organisation Todt, Hg-4, oversiktsplaner, Kart: ”Kriegsgefangenenlager für den Bau der Bahnlinie Mo-Fauske-Korsnes” datert 16.2.1944.