Omvisninger i Riksarkivbygningen

Riksarkivet tilbyr omvisning til grupper. Ta kontakt på post@arkivverket.no eller 22 02 26 00. Omvisninger holdes på onsdager kl. 10.00-11.30 og kl. 13.00-14.30. Vi tar imot maksimalt 30 personer per gruppe.

Omvisninger omfatter besøk i våre fjellmagasiner hvor vi viser originalt arkivmateriale fra ulike tidsepoker.

Omvisninger i fjellmagasinene foregår i lange korridorer og i flere etasjer. Det er derfor en del gange, også i trapper. Ved en eventuell evakuering eller heisstans må besøkende være i stand til å ta seg frem i trapper. Av sikkerhetsmessige hensyn kan vi derfor ikke tilby omvisninger til personer som benytter rullestol eller som på annet vis har problemer med normal gange.

Riksarkivet tar også i mot besøk fra universitet og høgskoler. Skoleklasser bes kontakte Statsarkivet i Oslo. Mer informasjon om vårt skoletilbud. For studenter fra universitet og høgskoler legger vi opp til at studentene senere skal kunne bruke våre arkiver i forbindelse med mastergradstudier.

Grupper på over 10 personer som ønsker å benytte vår kantine bes om å ta kontakt med kantineansvarlig på e-post for priser og bestilling: rest.riksarkivet@wilberg.no

Vi tilbyr ingen omvisninger i juli måned, eller i tilknytning til jul og påske.

Velkommen!