Husk å oppgi fullt navn og adresse hvis henvendelsen skjer på e-post til riksarkivet@arkivverket.no. Benytt formelen fornavn.etternavn@arkivverket.no hvis henvendelsen skal gå direkte til enkeltpersoner (æ=a, å=a, ø=o).

Riksarkivets sentralbord: 2202 2600.

Etternavn Fornavn Telefon Stilling Avdeling/Seksjon
Alfreider Silvia 2202 2682 Seniorrådgiver Bevaring- og
 tilsynsavdelingen
Alsvik Bård 2202 2842 Underdirektør Seksjon for formidling
Amundsen Odd 2202 2753 Seniorkonsulent Seksjon for digitalisering og
 konservering
Andersen Espen 2202 2833 Rådgiver Seksjon for brukertjenester
Ansnes Kari 2202 2862 Seniorrådgiver Seksjon for avlevering og
 arkivbeskrivelse
Anwar Azza 2202 2615 Førstekonsulent IT IT-avdelingen
Ashraf Adil 2202 2837 Rådgiver IT IT-avdelingen
Barstad Jon 2202 2713 Rådgiver Seksjon for brukertjenester
Behrens Gro 2202 2671 Rådgiver Dokumentsenteret
Benedictow Kari 2202 2618 Arkivar Seksjon for bestandsforvaltning
Berg Hans Fredrik 2202 2849 Seniorrådgiver Seksjon for elektronisk arkivdanning
Bering Bjørn 2202 2636 Seniorrådgiver Seksjon for privatarkiver
 (PA-seksjonen)
Bolstad Inga   Riksarkivar Riksarkivar
Brattelid Kristin 2202 2847 Arkivar Seksjon for privatarkiver
 (PA-seksjonen)
Bryn Tage   Virksomhetsarkitekt IT-avdelingen
Bråthen Torkel Rønold 2202 2659 Seniorrådgiver Riksarkivar - stab
Bækkelund Mari Arnekleiv     Seksjon for brukertjenester
Bøe Kari 2202 2717 Arkivar Seksjon for formidling
Carlsen Nina Hveem 2202 2622 Førstearkivar Seksjon for privatarkiver
 (PA-seksjonen)
Christensen Rasmus Austad 2202 2714 Formann Seksjon for brukertjenester
Clausen Anette 55 96 58 08 Underdirektør Seksjon for digital
 tilgjengeliggjøring
Conradsen Gøran 2202 2851   Seksjon for avlevering og arkivbeskrivelse
Dudek Nina 2202 2838 Personalrådgiver Personalseksjonen
Einarsen Heidi Rådgiver   Dokumentsenteret
Ekker Mette Gismerøy 2202 2705 Underdirektør Seksjon for kildeutgivelse
 (KU-seksjonen)
Engestøl Jørgen 2202 2751 Rådgiver Seksjon for brukertjenester
Eriksen Freddy 2202 2667 Konsulent Seksjon for drift og sikkerhet
Eriksson Helena Ingegerd 2202 2625 Rådgiver Seksjon for bestandsforvaltning
Faye-Lund Siri Vetvik 2202 2609 rådgiver Depotavdelingen
Floater Tine Berg 2202 2645   Bevaring- og tilsynsavdelingen
Flood Grethe 2202 2613 Arkivar Seksjon for brukertjenester
Frodesen Kari 2202 2653 Seniorrådgiver Seksjon for elektronisk arkivdanning
Fugleberg Joachim 2202 2839 Rådgiver Seksjon for digitalt depot
 (DD-seksjonen)
Fure Eli 2202 2633 Underdirektør Publikumsavdelingen
Garrido Monica 2202 2846 Rådgiver Seksjon for digitalisering og
 konservering
Gausdal Ole 2202 2834 Avdelingsdirektør Depotavdelingen
Glette Silje Buset 2202 2829 Førstekonsulent Seksjon for avlevering og
 arkivbeskrivelse
Groven Arne-Kristian 2202 2760 seniorrådgiver Seksjon for elektronisk arkivdanning
Gutans Ilmars 2202 2632 Arkivar Seksjon for bevaring og kassasjon
 (BK-seksjonen)
Gaarder Tor Anton 2202 2624 Arkivar Seksjon for elektronisk arkivdanning
Haeck Patricia 2202 2809 Rådgiver Seksjon for formidling
Hagen Elisabeth Tautra 2202 2890 Rådgiver Personalseksjonen
Hagen Ola 22 02 26 29 Rådgiver Seksjon for brukertjenester
Hamdi Kareem Soultan 2202 2678 Rådgiver Seksjon for avlevering og
 arkivbeskrivelse
Hammer Helen 2202 2750   Dokumentsenteret
Hannisdal Espen 2202 2749 Rådgiver - It IT-avdelingen
Hansen Ole Myhre 2202 2897 Underdirektør DD-seksjonen Seksjon for digitalt depot
 (DD-seksjonen)
Hasund Karl Erik 47900130 Innleid konsulent Bevaring- og tilsynsavdelingen
Haug Geir 2208 2758 Rådgiver Seksjon for digitalt depot
 (DD-seksjonen)
Haugen Jon Atle 2202 2673 Seniorrådgiver Seksjon for elektronisk arkivdanning
Haugsland Åshild 2202 2702 Rådgiver Seksjon for brukertjenester
Hendriksen Gro 2202 2885 Arkivar Seksjon for bevaring og kassasjon
 (BK-seksjonen)
Hjorth Helga 2202 2735 Fung. Stabsdirektør Riksarkivar - stab
Hofstad Marius Bjørnson 2202 2872 Rådgiver Seksjon for bevaring og kassasjon
 (BK-seksjonen)
Holmberg Susann   Konsulent Seksjon for brukertjenester
Holmås Linda 2202 2894 Underdirektør Seksjon for bestandsforvaltning
Holsetstuen Ingrid   Arkivmedarbeider Dokumentsenteret
Holte Helge 2202 2663 Førstekonsulent Seksjon for digitalt depot
 (DD-seksjonen)
Hunskaar Kristian 2202 2769 Seniorrådgiver Seksjon for digital
 tilgjengeliggjøring
Husby Hanne 2202 2687 Arkivleder Dokumentsenteret
Ingebretsen Odd 48167777 Fungerende avdelingsdirektørktør IT-avdelingen
Ingulfsen Daniel   Seniorrådgiver IT-avdelingen
Izadi Mohammad     Seksjon for digitalisering og
 konservering
Jackson Stephan Anthony   Seniorrådgiver Seksjon for digital
 tilgjengeliggjøring
Jenssen Lars Christian 2202 2793 Førsteamanuensis/førstearkivar Riksarkivar - stab
Johannessen Charlotte 2202 2648 Rådgiver Seksjon for elektronisk arkivdanning
Johannessen Knut 2202 2676 Seniorrådgiver Sluttet
Johansen Hugo   Førstekonsulent Seksjon for digitalisering og
 konservering
Johansen Håvard Gimmestad   Seniorrådgiver Seksjon for digital
 tilgjengeliggjøring
Johansen Yanjun Li 2202 2891 Controller Økonomiseksjonen
Johnsen Elin     Seksjon for bestandsforvaltning
Karijord Terje 2202 42/43 Sekretær Seksjon for avlevering og
 arkivbeskrivelse
Karlsen Espen   Ansatt Nasjonalbiblioteket Seksjon for kildeutgivelse
 (KU-seksjonen)
Kidane Rosa -Tsigereda 2202 2655 Førstekonsulent Seksjon for avlevering og
 arkivbeskrivelse
Kirkholt Frode 55 96 58 25 Seniorrådgiver IT-avdelingen
Knoph Christopher 2202 2725 Konsulent Seksjon for brukertjenester
Kristensen Lars-Martin   Informasjonsarkitekt IT-avdelingen
Kristoffersen Erik   Konsulent Publikumsavdelingen
Kruse Ida Revang 2202 2662 førstekonsulent Dokumentsenteret
Kruse Øivind 2202 2627 Arkivar Seksjon for elektronisk arkivdanning
Lande Guri Kaspara   Strategisjef Riksarkivar - stab
Langaker Hilde   Seniorrådgiver Riksarkivar - stab
Langeland Øivind   Virksomhetsarkitekt IT-avdelingen
Larsen Anne Brit 2202 2602 Seniorrådgiver Seksjon for avlevering og
 arkivbeskrivelse
León Alexis 2202 2607 Rådgiver IT IT-avdelingen
Lerfaldet Sverre 2202 2666 Konsulent Seksjon for drift og sikkerhet
Lund Andra 2202 2844 Førstekonsulent Seksjon for digitalisering og
 konservering
Lund Fredrik Larsen 2202 2643 Rådgiver Seksjon for formidling
Løkkebø Unni 2202 2814 Seniorrådgiver Seksjon for formidling
Løwe Gunn 2202 2630 Arkivar Seksjon for brukertjenester
Løyland Margit 2202 2711 Førstearkivar Seksjon for kildeutgivelse
 (KU-seksjonen)
Låg Torbjørn 2202 2619 Pensjonist/rådgiver Seksjon for bestandsforvaltning
Malme Madeleine Söder 2202 2649 Rådgiver Økonomiseksjonen
Malmø-Lund Anna Kristina 2202 2672 Arkivar Seksjon for bevaring og kassasjon
 (BK-seksjonen)
Marken Jøran Zahl 2202 2736 Førstekonsulent Seksjon for digitalisering og
 konservering
Martol Ellen Elster 2202 2677 Rådgiver Seksjon for eldre arkiver og
 spesialsamlinger
Melgård Trine 950 63 297 Kommunikasjonsdirektør Informasjonsstab
Messmer Inger   Fung. Avdelingsdirektør Administrasjonsavdelingen
Mikkelsen Nils P     Seksjon for drift og sikkerhet
Mordt Gerd 2202 2708 Arkivar Seksjon for kildeutgivelse
 (KU-seksjonen)
Mørland Beate   Arkivmedarbeider Dokumentsenteret
Nakken Alfhild 2202 2679   Seksjon for eldre arkiver og spesialsamlinger
Nergård May Beathe 2202 2763 Konsulent Dokumentsenteret
Nicholson Helen Frøyseth 2202 2896 Rådgiver informasjon Informasjonsstab
Norli Stian 2202 2811 Seksjonsleder Seksjon for avlevering og arkivbeskrivelse
Nygaard Lars 2202 2614 Seniorrådgiver Seksjon for digital tilgjengeliggjøring
Næss Jens Gunnar   Konsulent Seksjon for bestandsforvaltning
Odowa Mohamed 2202 2852   Seksjon for bestandsforvaltning
Olsen Kåre 2202 2631 Førstearkivar Seksjon for bestandsforvaltning
Ottersland Per Kristian 2202 2740 Arkivar Seksjon for privatarkiver
 (PA-seksjonen)
Pechenkina Yulia 2202 2844 Konsulent Seksjon for digitalisering og
 konservering
Pelaez Catalina   Seniorrådgiver IT-avdelingen
Pettersen Erland 22022716 Underdirektør Seksjon for brukertjenester
Pettersen-Dahl Terje 2202 2683 Rådgiver Seksjon for digitalt depot
 (DD-seksjonen)
Premer Margrethe Louise 2202 2844   Seksjon for digitalisering og
 konservering
Ramsholt Kristin 2202 2721 Papirkonservator NKF-N Seksjon for digitalisering og
 konservering
Randsborg Hege Brit 2202 2681 Arkivar Seksjon for eldre arkiver og
 spesialsamlinger
Rasmussen Sigrun 2202 2738 Underdirektør Seksjon for privatarkiver
 (PA-seksjonen)
Reed Arne 2202 2761 Bibliotekleder Seksjon for formidling
Relling Sannah Karoline   Rådgiver / kommunikasjonsmedarbeider Seksjon for elektronisk arkivdanning
Riise Anne 22 02 26 37 Seniorrådgiver Seksjon for avlevering og
 arkivbeskrivelse
Riiser Morten 2202 2859 Økonomisjef Økonomiseksjonen
Ronge Vilde   Fungerende avdelingsdirektør Bevaring- og tilsynsavdelingen
Røsjø Ellen 22022777 Seniorrådgiver Seksjon for privatarkiver
 (PA-seksjonen)
Sandborg Michael     IT-avdelingen
Sandum Elisabeth 2202 2854 / 2202 2899 Førstekonsulent Seksjon for bestandsforvaltning
Sandvik Erika Ryssdal 2202 2844 Konsulent Seksjon for digitalisering og
 konservering
Sataslåtten Olav Hagen 2202 2895 Underdirektør Seksjon for bevaring og kassasjon
 (BK-seksjonen)
Schilling Romy 2202 2817 Bibliotekar Seksjon for formidling
Seim Runhild 2202 2712 Arkivar Seksjon for formidling
Selseth Nils Tore 2202 41/44 Rådgiver Seksjon for privatarkiver
 (PA-seksjonen)
Skjønhaug Svein Erik 2202 2720 1. Konsulent Seksjon for digitalisering og
 konservering
Skjånes Jørgen 948 666 47 Rådgiver IT IT-avdelingen
Skaaraas Ole 2202 2813 Førstekonsulent Seksjon for digitalisering og
 konservering
Sollid Magnus 2202 2620 Konsulent Seksjon for brukertjenester
Sperre Torild Marie 2202 2884 Seniorkonsulent Dokumentsenteret
Stageberg Mariann 2202 2610 Rådgiver IT-avdelingen
Stavheim Siri Eun   Konsulent Seksjon for brukertjenester
Stavheim Synne 22022810 Underdirektør Seksjon for digitalisering og konservering
Steinberg Johan     IT-avdelingen
Stenersen Kine 2202 2726 Bibliotekar Seksjon for formidling
Størseth Anne 2202 2875 Personalsjef Personalseksjonen
Sunde Geir 2202 2701 Seniorkonsulent Seksjon for drift og sikkerhet
Svendsen Åsmund 22012879 Seniorrådgiver Publikumsavdelingen
Syba Kerstin Silvia     Seksjon for digitalisering og
 konservering
Sørby Lise 2202 2737 Førstekonsulent Seksjon for digitalisering og
 konservering
Thingsrud Leif 2202 2747 arkivar Seksjon for brukertjenester
Thorsberg Luis Cerrato 2202 2603 Seniorrådgiver Seksjon for bestandsforvaltning
Torgner Jan Ragnar 2202 2865 Konsulent Seksjon for brukertjenester
Trælhaug Hans Knut 2202 2752 arkivar Seksjon for bevaring og kassasjon (BK-seksjonen)
Trøan Simon 2202 2820 Konsulent Seksjon for brukertjenester
Tungesvik Geir Ivar 2202 2670 Seniorrådgiver Seksjon for elektronisk arkivdanning
Tønnessen Espen 2202 2606 Seniorrådgiver Seksjon for digital tilgjengeliggjøring
Uberg Elin Veigård   Lederassistent Seksjon for privatarkiver
 (PA-seksjonen)
Ugulen Jo Rune Kristiansen 2202 2707 Førstearkivar Seksjon for kildeutgivelse (KU-seksjonen)
Vahid Eli 94531510 Seniorrådgiver IT-avdelingen
Valdimarsdottir Katrin D 2202 2674 Rådgiver Seksjon for avlevering og
 arkivbeskrivelse
Vangli Bent 948 62 791 / 2202 2608 Seniorrådgiver IT-avdelingen
Vik-Strandli Jørgen 2202 2839 Rådgiver Seksjon for digitalt depot (DD-seksjonen)
Volla Tine 2202 2688 Førstekonsulent Personalseksjonen
Walle Lene 2202 2722 Regiondirektør Regioner
Walmann Anette 2202 2764 Fotoarkivar Seksjon for digital tilgjengeliggjøring
Wang Sissel Eltvk   Rådgiver Administrasjonsavdelingen
Wangen Ann Kristin 2202 2611 Rådgiver Seksjon for digital
 tilgjengeliggjøring
Warberg Svein 2202 2642 Seniorrådgiver Seksjon for digitalisering og konservering
Warth Tor Odd 979 766 89 Seniorrådgiver Seksjon for drift og sikkerhet
Weidling Tor 2202 2680 Førstearkivar Seksjon for eldre arkiver og spesialsamlinger
Werkland Marita   Arbeidspraksis Seksjon for digitalisering og konservering
Westland Inger-Lise 2202 2744 Førstekonsulent Økonomiseksjonen
Young Anna 2202 2854 Konsulent Seksjon for bestandsforvaltning
Zahl Ketil 2202 2879 Arkivar Seksjon for bestandsforvaltning
Ødegaard Øyvind 2202 2612 Avdelingsdirektør Publikumsavdelingen
Østby Frederic 2202 2892 Seniorrådgiver IT-avdelingen
Østrøm John Erik 2202 2639 Rådgiver Seksjon for avlevering og
 arkivbeskrivelse
Øverland Vidar 2202 2604 Seniorrådgiver Seksjon for privatarkiver
 (PA-seksjonen)
Øyen Jonette   Underdirektør Seksjon for drift og sikkerhet
Aaberg Erik Gunnar 2202 2617 Seniorrådgiver Seksjon for digitalt depot
 (DD-seksjonen)
Aamodt Lars Schanke Konsulent   Seksjon for digitalisering og
 konservering
Aasen Arnhild 2202 2709 Arkivar Seksjon for kildeutgivelse
 (KU-seksjonen)