Husk å oppgi fullt navn og adresse hvis henvendelsen skjer på e-post til riksarkivet@arkivverket.no. Benytt formelen fornavn.etternavn@arkivverket.no hvis henvendelsen skal gå direkte til enkeltpersoner (æ=a, å=a, ø=o).

Navn Telefon Stilling Avdeling/Seksjon
Alfreider, Silvia 22 02 26 00 Seniorrådgiver Bevarings- og tilsynsavdelingen
Alsvik, Bård 22 02 28 42 Underdirektør Seksjon for formidling
Amundsen, Odd 22 02 27 53 Seniorkonsulent Seksjon for digitalisering og konservering
Andersen, Espen 22 02 28 33 Rådgiver Seksjon for brukertjenester
Ansnes, Kari 22 02 28 62  Seniorrådgiver Seksjon for avlevering og arkivbeskrivelse
Anwar, Azza 22 02 26 00 Førstekonsulent IT-avdelingen
Ashraf, Adil 22 02 26 00 Rådgiver IT-avdelingen
Barstad, Jon 22 02 26 00 Rådgiver Seksjon for brukertjenester
Behrens, Gro 22 02 26 71 Seniorrådgiver Arkiv
Benedictow, Kari 22 02 26 18 Arkivar Seksjon for bestandsforvaltning
Berg, Hans Fredrik 22 02 28 49 Seniorrådgiver Seksjon for elektronisk arkivdanning
Bolstad, Inga 22 02 26 00 Riksarkivar  
Brattelid, Kristin 22 02 28 47 Arkivar Seksjon for privatarkiver
Bråthen, Torkel Rønold 22 02 26 59 Seniorrådgiver Depotavdelingen
Bækkelund, Mari Arnekleiv 22 02 26 00 Konsulent Seksjon for brukertjenester
Bøe, Kari 22 02 27 17 Arkivar Seksjon for formidling
Carlsen, Nina Hveem 22 02 26 22 Førstearkivar Seksjon for privatarkiver
Christensen, Rasmus Austad 22 02 26 00 Førstekonsulent Seksjon for brukertjenester
Conradsen, Gøran 22 02 28 51 Førstekonsulent Seksjon for avlevering og arkivbeskrivelse
Dudek, Nina Sedvartsen 22 02 28 38 Seniorrådgiver Personalseksjonen
Einarsen, Heidi 22 02 26 44 Rådgiver Arkivseksjonen
Ekker, Mette Gismerøy 22 02 27 05 Underdirektør Seksjon for kildeutgivelse
Engestøl, Jørgen 22 02 26 00 Rådgiver Seksjon for brukertjenester
Eriksen, Freddy 22 02 02 67 Konsulent Seksjon for drift og sikkerhet
Eriksson, Helena Ingegerd 22 02 26 73 Rådgiver Seksjon for bestandsforvaltning
Farinha, Antonio  22 02 26 49 Rådgiver Økonomiseksjonen
Fischer, Hans-Herman 22 02 26 00 Avdelingsdirektør It-avdelingen
Floater, Tine Berg 22 2 26 45 Underdirektør Seksjon for bestandsforvaltning
Flood, Grethe 22 02 26 00 Arkivar Seksjon for brukertjenester
Frodesen, Kari M. 22 02 26 53 Seniorrådgiver Seksjon for elektronisk arkivdanning
Fugleberg, Joachim Rustad 22 02 28 37 Rådgiver Seksjon for digitalt depot
Fure, Eli 22 02 26 33 Underdirektør (fung) Seksjon for eldre arkiver og spesialsamlinger
Garrido, Monica 22 02 28 46 Rådgiver Seksjon for digitalisering og konservering
Gausdal, Ole 22 02 28 34 Avdelingsdirektør Depotavdelingen
Glette, Silje Buset 22 02 28 29 Førstekonsulent Seksjon for avlevering og arkivbeskrivelse
Groven, Arne Kristian 22 02 27 60 Seniorrådgiver Seksjon for elektronisk arkivdanning
Gutans, Ilmars 22 02 26 32 Arkivar Seksjon for bevaring og kassasjon
Gaarder, Tor Anton 22 02 26 24 Underdirektør Seksjon for elektronisk arkivdanning/Seksjon for bevaring og kassasjon
Gaasemyr, Torunn 22 02 28 18 Rådgiver Seksjon for elektronisk arkivdanning
Haeck, Patricia 22 02 28 09 Rådgiver Seksjon for formidling
Hagen, Elisabeth Tautra 22 02 28 90 Rådgiver Personalseksjonen
Hamdi, Kareem Soultan 27 23 26 78 Seniorkonsulent Seksjon for avlevering og arkivbeskrivelse
Hammer, Helen 22 02 27 50 Førstekonsulent Arkivseksjonen
Hannisdal, Espen 22 02 27 32 Rådgiver It-avdelingen
Haug, Geir 22 02 27 58 Rådgiver Seksjon for digitalt depot
Haugen, Jon Atle 22 02 26 73 Seniorrådgiver Seksjon for elektronisk arkivdanning
Haugsland, Åshild 22 02 26 00 Rådgiver Seksjon for brukertjenester
Hendriksen, Gro 22 02 28 85 Arkivar Seksjon for bevaring og kassasjon
Hjort, Helga 22 02 28 12 Fungerende stabsdirektør Riksarkivar - stab
Hofstad, Marius Bjørnson 22 02 28 72 Rådgiver Seksjon for bevaring og kassasjon
Holmås, Linda 22 02 26 03 Underdirektør Seksjon for bestandsforvaltning
Holte, Helge 22 02 26 63 Rådgiver Seksjon for digitalt depot
Hunskaar, Kristian 22 02 27 69 Underdirektør Seksjon for digital tilgjengeliggjøring
Husby, Hanne 22 02 26 87 Underdirektør/arkivleder Arkivseksjonen
Høglund, Britt 22 02 27 45 Førstekonsulent Seksjon for digitalisering og konservering
Ingulfsen, Daniel 22 02 26 00 Seniorrådgiver It-avdelingen
Jenssen, Lars Christian 22 02 26 43 Førstearkivar Riksarkivar - stab
Johannessen, Charlotte 22 02 26 48 Rådgiver Seksjon for elektronisk arkivdanning
Johannessen, Knut 22 02 26 76 Seniorrådgiver Administrasjonsavdelingen
Johansen, Yanjun Li 22 02 28 91 Seniorrådgiver/controller Økonomiseksjonen
Johnsen, Elin Elisabeth 22 02 28 52 Førstrekonsulent Seksjon for bestandsforvaltning
Kantine 22 02 28 40   Kantine
Kantinebestyrer 22 02 27 33   Kantine
Kantinedisk 22 02 27 57   Kantine
Karijord, Terje 22 02 27 23 Konsulent Seksjon for avlevering og arkivbeskrivelse
Kidane, Tsigereda 22 02 26 55 Førstekonsulent Seksjon for avlevering og arkivbeskrivelse
Kirkholt, Frode 55 96 58 25 Seniorrådgiver It-avdelingen
Knoph, Christopher 22 02 26 00 Konsulent Seksjon for brukertjenester
Kruse, Øivind 22 02 26 27 Arkivar Seksjon for elektronisk arkivdanning
Lande, Guri Kaspara 911 77 256 Strategisjef Stab
Larsen, Anne Brit 22 02 26 02 Seniorrådgiver Seksjon for avlevering og arkivbeskrivelse
Leon, Alexis 22 02 26 00 Rådgiver IT-avdelingen
Lerfaldet, Sverre 22 02 26 66 Konsulent Administrasjonsavdelingen
Liebold, Marcus 22 02 26 36 Rådgiver Seksjon for bevarling og kassasjon
Lund, Fredrik Larsen 22 02 26 43 Rådgiver Seksjon for formidling
Lund, Andra 22 02 28 44 Førstekonsulent Seksjon for digitalisering og konservering
Løkkebø, Unni 22 02 28 14 Seniorrådgiver Seksjon for formidling
Løwe, Gunn 22 02 26 00 Arkivar Seksjon for brukertjenester
Løyland, Margit 22 02 27 11 Førstearkivar Seksjon for kildeutgivelse
Malme, Madeleine Søder 22 02 26 49  Rådgiver Økonomiseksjonen
Malmø-Lund, Anna Kristina 22 02 26 72 Arkivar Seksjon for bevaring og kassasjon
Marken, Jøran Zahl 22 02 27 36 Førstekonsulent Seksjon for digitalisering og konservering
Martol, Ellen Elster 22 02 26 77 Rådgiver Seksjon for eldre arkiver og spesialsamlinger
Mathisen, Åge 22 02 26 42 Førstekonsulent Seksjon for digitalisering og konservering
Metliaas, Kari 22 02 26 38  Avdelingsdirektør Administrasjonsavdelingen
Mordt, Gerd 22 02 27 08 Arkivar Seksjon for kildeutgivelse
Myhre-Hansen, Ole 22 02 28 97 Underdirektør Seksjon for digitalt depot
Nakken, Alfhild 22 02 26 79 Seniorrådgiver Seksjon for eldre arkiver og spesialsamlinger
Nergård, May Beathe 22 02 27 63 Konsulent Arkivseksjonen
Nicholson, Helen Frøyseth 22 02 28 96/
48 22 09 92 
Kommunikasjonsrådgiver Informasjonsstaben
Norli, Stian 22 02 28 11 Underdirektør Seksjon for avlevering og arkivbeskrivelse
Nygaard, Lars 22 02 26 14 Seniorrådgiver Depotavdelingen
Nøstberg, Ingrid 22 02 28 95 Seniorrådgiver Seksjon for bevaring og kassasjon
Odowa, Mohamed Salad 22 02 28 52 Førstekonsulent Seksjon for bestandsforvaltning
Olsen, Kåre 22 02 26 31 Førstearkivar Seksjon for bestandsforvaltning
Ottersland, Per Kristian 22 02 27 40 Arkivar Seksjon for privatarkiver
Pechenkina, Yulia 22 02 28 44 Konsulent Seksjon for digitalisering og konservering
Pelaez, Catalina  22 02 26 00 Seniorrådgiver It-avdelingen
Pettersen, Erland  22 02 26 00 Underdirektør Seksjon for brukertjenester
Pettersen, Gunnar 22 02 27 04 Førstearkivar Seksjon for eldre arkiver og spesialsamlinger
Pettersen-Dahl, Terje 22 02 26 83 Seniorrådgiver Seksjon for digitalt depot
Ramsholt, Kristin 22 02 27 21 Seniorrådgiver/gruppeleder konservering Seksjon for digitalisering og konservering
Randsborg, Hege Brit 22 02 26 81 Arkivar Seksjon for eldre arkiver og spesialsamlinger
Rasmussen, Sigrun 22 02 27 38 Underdirektør Seksjon for privatarkiver
Reed, Arne 22 02 27 61 Hovedibliotekar Seksjon for formidling
Riise, Anne 22 02 26 37 Seniorrådgiver Seksjon for avlevering og arkivbeskrivelse
Riiser, Morten 22 02 28 59 Økonomisjef Økonomiseksjonen
Ronge, Vilde 40 72 47 18 Fungerende avdelingsdirektør Bevarings- og tilsynsavdelingen
Runnestø, Rune 22 02 26 09 Rådgiver Seksjon for digitalt depot
Røsjø, Ellen 22 02 27 77 Seniorrådgiver Seksjon for privatarkiver
Sandum, Elisabeth 22 02 28 51 Førstekonsulent Seksjon for bestandsforvaltning
Sataslåtten, Olav Hagen 22 02 28 10 Seniorrådgiver Seksjon for digitalt depot
Schilling, Romy 22 02 28 17 Bibliotekar Seksjon for formidling
Seim, Runhild 22 02 27 12 Arkivar Seksjon for formidling
Selseth, Nils Tore 22 02 26 57 / 28 51 Rådgiver Seksjon for privatarkiver
Skjønhaug, Svein Erik 22 02 27 20 Førstekonsulent Seksjon for digitalisering og konservering
Skjånes, Jørgen 22 02 26 00 Rådgiver IT-avdelingen
Skaaraas, Ole 22 02 28 13 Førstekonsulent Seksjon for digitalisering og konservering
Sollid, Magnus 22 02 26 00 Rådgiver Seksjon for brukertjenester
Sperre, Torild Marie 22 02 28 84 Seniorkonsulent Arkivseksjonen
Stageberg, Mariann 22 02 26 10 Rådgiver It-avdelingen
Stavheim, Synne 22 02 28 10 Underdirektør Seksjon for digitalisering og konservering
Stellander, Per Hind 22 02 27 18 Førstekonsulent Seksjon for avlevering og arkivbeskrivelse
Stenberg, Hilde 22 02 26 85 Rådgiver Personalseksjonen
Stenersen, Quirina 22 02 27 26 Spesialbibliotekar Seksjon for formidling
Stokstad, Sigrid 22 02 26 44 Seniorrådgiver Riksarkivar - stab
Størseth, Anne 22 02 28 75 Underdirektør/personalsjef Personalseksjonen
Sunde, Geir 22 02 27 01 Rådgiver Seksjon for drift og sikkerhet
Sørby, Lise 22 02 27 37 Førstekonsulent Seksjon for digitalisering og konservering
Thingsrud, Leif 22 02 26 00 Arkivar Seksjon for brukertjenester
Thorsberg, Luis Cerrato 22 02 26 03 Senorrådgiver Seksjon for bestandsforvaltning
Torgner, Jan Ragnar 22 02 26 00 Rådgiver Seksjon for brukertjenester
Trælhaug, Hans Knut 22 02 27 52 Arkivar Seksjon for bevaring og kassasjon
Trøan, Simon 22 02 26 00 Rådgiver Seksjon for brukertjenester
Tungesvik, Geir Ivar 22 02 26 70 Seniorrådgiver Seksjon for elektronisk arkivdanning
Tønnessen, Espen 22 02 26 06 Seniorrådgiver Seksjon for digital tilgjengeliggjøring
Ugulen, Jo Rune Kristiansen 22 02 27 07 Førstearkivar Seksjon for kildeutgivelse
Urtegaard, Gunnar 22 02 28 77 Avdelingsdirektør Bevarings- og tilsynsavdelingen
Valdimarsdottir, Katrin D 22 02 26 74 Rådgiver Seksjon for avlevering og arkivbeskrivelse
Vangli, Bent 22 02 26 00 Seniorrådgiver IT-avdelingen
Vik-Strandli, Jørgen  22 02 26 00 Rådgiver Seksjon for digitalt depot
Volla, Tine T. 22 02 26 88 Førstekonsulent Personalseksjonen
Walle, Lene 22 02 27 22 Regiondirektør Leder for statsarkivene og Samisk arkiv
Walmann, Anette 22 02 27 64  Fotoarkivar Seksjon for digital tilgjengeliggjøring
Wangen, Ann Kristin 22 02 26 11 Rådgiver Seksjonen for digital tilgjengeliggjøring 
Warberg, Svein 22 02 27 72 Seniorrådgiver Seksjon for digitalisering og konservering
Weidling, Tor 22 02 26 80 Førstearkivar Seksjon for eldre arkiver og spesialsamlinger
Westland, Inger Lise 22 02 27 44 Førstekonsulent Økonomiseksjonen
Young, Anna 22 02 28 51 Konsulent Seksjon for bestandsforvaltning
Zahl, Ketil 22 02 26 16 Arkivar Seksjon for bestandsforvaltning
Ødegaard, Øyvind 22 02 26 12 Avdelingsdirektør Publikumsavdelingen
Østby, Frederic Grundt 22 02 26 00 Seniorrådgiver IT-avdelingen
Østrøm, John Erik 22 02 26 39 Rådgiver Seksjon for avlevering og arkivbeskrivelse
Øverland, Vidar 22 02 26 04 Seniorrådgiver Seksjon for privatarkiver
Øyen, Jonette 22 02 26 01 Underdirektør Seksjon for drift og sikkerhet
Aamot, Lars Schanke 22 02 26 00 Konsulent Seksjon for digitalisering og konservering
Aasen, Arnhild 22 02 27 09 Arkivar Seksjon for kildeutgivelse