Riksarkivets skoleprogram legges om!

Riksarkivet vil fremover ha økt fokus på å nå ut til samtlige skoler i landet. Det arbeides derfor med å legge ut skoleoppleggene vi har hatt hos oss på nett. Gjennom de digitale læringsressursene vil elevene få nærkontakt med primærkilder de vil kjenne igjen fra pensum. De får være være historikere for en dag!

Inngangen til Riksarkivets Skolewiki vil bli lagt ut ut på denne siden så snart den er ferdig.

Se ellers våre pedagogiske tilbud på nett

Omvisninger av skoleklasser
Fra sommeren 2013 vil alle omvisninger for skolene i Oslo og Akershus holdes av Statsarkivet i Oslo som holder til i samme bygning som Riksarkivet. Kontakt: statsarkivet.oslo@arkivverket.no eller telefon 22 02 26 00.