Riksarkivets skoleprogram

Riksarkivet har som mål å nå ut til samtlige skoler i landet. I 2014-2016 inngikk derfor Arkivverket (Riksarkivet og statsarkivene) et samarbeid med Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA). Samarbeidet har resultert i en rekke flotte læringsressurser innen historiefaget. Her har Riksarkivet og statsarkivene bidratt med oppgaver og fagartikler nært knyttet opp mot læreplanens kompetansemål. NDLA sine sider har vg2 og vg3 som målgruppe.

Fra tidligere av har Riksarkivet laget nettsiden Riksarkivets kildenett som har både ungdomstrinnet og videregående trinn som målgruppe. Vi anbefaler at lærere på ungdomstrinnet (9. og 10. trinn) besøker denne flotte siden som har 2. verdenskrig som tema. Fokus her er at elevene skal lære å bruke og tolke historiske kilder for selv å komme frem til en konklusjon om kjente historiske hendelser.

Våre pedagogiske tilbud på nett