Skoleprogram på nett

Riksarkivet og statsarkivene har bidratt med en rekke oppgaver og fagartikler til NDLa-historie. Denne linken tar deg til en liste over våre bidrag. 

Kildenett.org/Norge i krig

Dette er et pedagogisk tilbud for ungdomskolen (9.-10. trinn) og videregående skole og tar for seg temaet 2. verdenskrig i Norge:

Til Kildenett.org/Norge i krig

Disse sidene er i praksis et lite kurs i å lese og tolke kilder. Oppgavene har varierende vanskelighetsgrad. Lærerveiledning medfølger.

Her får elever og lærere anledning til å arbeide med primærkilder fra Riksarkivet. Hensikten er at elevene gjennom arbeidet med de ulike oppgavene skal få en innsikt i hvordan historien i bøkene elevene leser blir til. De skal ikke bare vite at noe hendte, men også vite hvordan vi kan vite at noe hendte.

Spørsmålene i disse oppgavene er laget med det for øyet at elevene skal venne seg til å tenke ut fra en enkel kildekritisk måte. Meningen er at elevene skal lære å stille kritiske spørsmål på egen hånd når de blir presentert for ukjent informasjon.

Norge i 1743

Dette er et tilbud rettet mot videregående trinn:

Link til Norge i 1743

Disse sidene skal primært fungere som en ressurs og et supplement til pensum om 1700-tallet. Oppgavene er et bidrag til å lære elevene å vurdere ulike historiske kilder med et kritisk blikk.

I 1743 ble en undersøkelse med 43 spørsmål om dagligliv, økonomi og topografi sendt ut fra Danske Kanselli.  Planen var å kartlegge hele riket. Spørrelistene ble sendt ut i Norge, Danmark, Island og Færøyene.  Utstillingen ”Norge i 1743” viser et utdrag av det rikholdige materialet fra spørreundersøkelsen og presenterer miljøet til de som spurte og de som svarte.

Hvordan var det med naturressurser, næringsveier og folkeliv? Hvordan gikk de norske bøndene kledd, hvordan snakket de og hva spiste de? Hva slags sykdommer var vanlige og fantes det medisiner? Var det virkelig slik at norske bønder kjøpte luksusvarer fra utlandet og fortsatt trodde på sjøromer?

Du kan bruke hele eller deler av nettpresentasjonen om spørreundersøkelsen i 1743: