Send melding til Samisk arkiv / Sádde dieđuid Sámi arkiivii 

Kontaktskjemaet er ikke kryptert, men fungerer som e-post. Ikke bruk det til å sende oss sensitive eller taushetsbelagte opplysninger. / FUOM! Oktavuođaskovvi ii leat krypterejuvvon, muhto doaibmá dego E-boastta. Ii galgga geavahuvvot jus sádde sensitiiva- dahje jávohisvuođadieđuid.

Navnet ditt vil bli synlig i offentlig journal hvis det oppgis i skjema. Du kan kreve innsyn anonymt, men må minimum oppgi en gyldig e-postadresse. /Jus almmuhat iežat nama skovis, dat oidno almmolaš journálain. Sáhtát anonyman gáibidit geahčadeami, muhto skovvái fertet unnimusat deavdit doaibmi e-boastačujuhusa.

Spørsmål om slekt blir ikke besvart her. For mer informasjon trykk slektforespørsler: Slektsforespørsler/ Gažaldagaid sogaid birra eat vástit dás. Deaddil “sohkagažaldagat” jus háliidat eanet dieđuid.

Ved spørsmål om eiendom oppgi gård- og bruksnummer samt kommune. For mer informasjon trykk eiendom: Eiendom/ Jus leat gažaldagat opmodagaid birra, čále dálu ja doalu nummára, ja suohkana. Deaddil “opmodat” jus háliidat eanet dieđuid.

Jo mer informasjon du gir i skjema - jo bedre svar får du/ Mađi eanet dieđuid deavddát skovvái, dađi buoret vástádusa oaččut.

NB! Bestilling av arkivsaker til lesesalen bør skje via arkivportalen.no/ Fuom! Arkiivadokumenattaid čohkanlatnjii berre diŋgot arkivportalen.no bokte.

Navn:

E-postadresse:

Postadresse:

Emne:

Melding:

Melding går til e-postadressen under. Vent på kvittering til skjerm. Det kan ta noe tid.

post@arkivverket.no