Ved Samisk arkiv finnes arkivmateriale fra offentlige institusjoner og privatarkiver. 

Arkivbestand


Árkiivasisdoallu - Arkivbestand - Archives

 

Arkivportalen

Det meste av Samisk Arkivs arkivmateriale er tilgjengelig i den nasjonale søkertjenesten: Arkivportalen. 

Søk og finn i

Arkivmateriale fra Sametinget, Samisk høgskole, Kautokeino kommune og Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter er deponert ved samisk arkiv. Forespørsler om disse arkivene skal rettes til den enkelte institusjon.

Siste utlagte arkiv lagt ut på Arkivportalen via Samisk arkiv

- Kokelv fiskarlag
- Billefjord fiskarlag
- Sámi skuvlahistorjá - Samisk skolehistorie

Sámi Arkiivvas gávdno arkiivamateriála almmolaš institušuvnnain ja priváhtaarkivain.

Árkiiva sisdoallu


Árkiivasisdoallu - Arkivbestand - Archives

 

Arkiiva portála

Eanemus oassi Sámi Arkiivas lea gávdnomis riikkasiskkáldas ohcanbálvalusa Arkivportalen bokte.


-


Arkivmateriála Sámedikkis, Sámi allaskuvllas, Guovdageainnu suohkanis ja Gáldus lea deponerejuvvon Sámi arkiivii. Jus lea jearaldagat daid árkiivvaid birra, de sahttat váldet oktavuođa njuolga eaiggat institušuvnnain.

Maŋimus arkiivat biddjojuvvon Arkivportálii Sámi Arkiiva beales

- Kokelv fiskarlag
- Billefjord fiskarlag
- Sámi skuvlahistorjá - Samisk skolehistorie