Ved Samisk arkiv finnes arkivmateriale fra offentlige institusjoner og privatarkiver. 

Arkivbestand


Árkiivasisdoallu - Arkivbestand - Archives

 

Arkivportalen

Det meste av Samisk Arkivs arkivmateriale er tilgjengelig i den nasjonale søkertjenesten: Arkivportalen .  

 

Arkivmateriale fra Sametinget, Samisk høgskole, Kautokeino kommune og Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter er deponert  ved samisk arkiv. Forespørsler om disse arkivene skal rettes til den enkelte institusjon.

Sámi Arkiivvas gávdno arkiivamateriála almmolaš institušuvnnain ja priváhtaarkivain.

Árkiiva sisdoallu


Árkiivasisdoallu - Arkivbestand - Archives

 

Arkiiva portála

Eanemus oassi Sámi Arkiivas lea gávdnomis riikkasiskkáldas ohcanbálvalusa Arkivportalen  bokte. 

Arkivmateriála Sámedikkis, Sámi allaskuvllas, Guovdageainnu suohkanis ja Gáldus lea deponerejuvvon  Sámi arkiivii. Jus lea jearaldagat daid árkiivvaid birra, de sahttat váldet oktavuođa njuolga eaiggat institušuvnnain.