Luohtegiisa - Joik i arkiv

Ved Samisk arkiv er det arkivert opptak av joik i arkiver som Thor Frette arkiiva (SAMI/PA1034), Ruong, Frette&Jernslettens samiske språkkolleksjon (SAMI/PA1033) og Juoiggas! Juogiid Searvi luohtevuorká (SAMI/PA-1139).

Arkivene er registrert på Arkivportalen og kan nås eksempelvis ved bruk av søkeordene Joik eller luohti

Alle er velkommen til å høre på joikene!

Ta kontakt med Samisk arkiv og avtal tidspunkt.

Etablering av et Luohtegiisa er kommet i stand ved hjelp av søknad og støtte i 2012 fra Kulturrådet og nært samarbeid med DigForsk AS.

Juoiggas! Juoigiid Searvis (org. for joikere) arkiv

Undertegning av avtale

Undertegning av avtale. Foto: Samisk arkiv

I forbindelse med Arkivdagen 2015 ble det gjort en avtale med  Juoigiid Searvvi (org. for joikere) om etablering av et joikearkiv.

Hensikten var å inspirere folk til å joike og skape interesse for joik. Samisk arkiv vil fremme joik i offentligheten. Dette arkivet er et samisk vokalarkiv med digitale vokalopptak og kan lyttes på i Sámi Arkiv. Arkivet skal tilføres joik fortløpende.

Juoigiid Searvis digitale joikearkiv er lagt ut på Arkivportalen. Via nettet er det mulig å høre på smakebiter av disse joikene.

Linker / Čujuhusat
- Juoigiid Searvvi
- DigForsk AS Kautokeino
- Universitetsmuseet i Tromsø -
Nordnorsk Folkemusikksamling joiker
- Tiréns koffert
- Nordiskt jojkarkiv

Luohtegiisa

Sámi Arkiivvas leat vurkejuvvon luođit omd. Thor Frette arkiivvas (SAMI/PA1034), Ruong, Frette&Jernslettens samiske språkkolleksjon (SAMI/PA1033) arkiivvas ja Juoiggas.
Juoigiid Searvi luohtevuorká arkiivvas (SAMI/PA-1139).

Arkiivat gávdnojit Arkivportalen – ohcanbálvalusas ja leat ee gávdnomis Joik dahe luohti ohcansániid bokte.

Buohkat leat buresboahtin guldalit luđiid!

Váldde oktavuođa ja šiehta gálledanáigi Sámi Arkiivain.

Luohtegiisa bođi johtui jagi 2012 ohcami ja doarjagit bokte Kulturráđis ja lagas ovttasbargu DigForsk AS´ain.

Juoiggas! Juoigiid Searvvi luohtevuorká

Juoiggas

Juoigiid Searvvi. Govva: Sami Arkiiva

Jagi 2015 Arkiiva- beaivi oktavuođas šiehtaduvvui Juoigiid Searviin ráhkadit  sierra arkiiva. Ulbmilin lei hástalit olbmuid juoigat ja loktet beroštumi luđiide. 

Sámi Arkiiva áigo loktet luođi almmolašvuođas. Juoiggas! Juoigiid Searvi arkiiva lea sámi vokálaarkiiva mas leat digitála vokála- báddemat mat lea vejolaš guldalit Sámi Arkiivas. Arkiivii galgat dađistaga čohkkejuvvot eambbo luođit.

Arkiiva lea dal almmuhuvvon neahtas Arkivportalen- ohcanbálvalusa bokte. Neahtta bokte lea vejolaš guldalit oanehis luohtebihtáid.