07.02.2017:

Det store samepolitiske møtet i 1917/Stoerre saemiepolitihkeles tjåanghkoe 1917/Stuora sámepolitihkalaš čoahkkin 1917:sPresentasjon av Arkivverkets nettutstilling om samelandsmøtet. / 

Åehpiedehteme Våarhkoevierhkien nedte- vuasahtallemistie saemien rijhketjåanghkoen bïjre. /

Arkiivadoaimmahaga neahttačájáhus sámi riikkačoahkkima birra – ovdanbuktin.

Tråante2017


Johan Turi girji MUITTALUS SAMIID BIRRA 100 jagi

"...Dat girji šaddá lohkkojuvvot oba máilmmi mielde!"  čállá Johan Turi. Girji man birra lea sáhka lea MUITTALUS SAMIID BIRRA. Girji lea vuosttaš originála vuođđoteaksta sámegilli - mi leat almmuhuvvon girku ovddideami dihte. Girječálli lei Johan Turi, ja girji addojuvvui vustaš gearddi olggos 1910.

 Om Johan Turi utstillingen:
... denne boka kommer til å bli lest over hele verden!...
I 2011 presenterte Samisk arkiv en nettutstilling (på samisk) om forfatteren og kunstneren Johan Turi i forbindelse med at det var over hundre år siden hans bok MUITTALUS SAMIID BIRRA (Fortelling om samene) første gang ble utgitt. Boka er blitt oversatt til flere europeiske språk og til japansk. Johan Turi ble født i Guovdageaidnu 12. mars 1854. Som voksen etablerte han seg i Dálma reinsiida i Čohkkiras-området på svensk side av Sápmi. Johan Turi var kjent som ulvejeger, bjørnejeger og reindriftsutøver, men i 1908 forfattet han et originalt manuskript på sitt morsmål samisk. Det håndskrevne manuskriptet ble med tia til den nå berømte MUITTALUS SAMIID BIRRA.

Til manuskriptet har Johan Turi laget 14 håndtegnede illustrasjoner. Boka hans er den første, samiskspråklige, ikke-religiøse bok som er trykt og utgitt i det offentlige rom. Turi fikk hjelp av billedkunstneren Emlie Demant fra København til å skrive boken. Den ble skrevet under et to måneder langt opphold i en hytte ved Duortnojávri; Torneträsk. Etterspørselen var stor, og MUITTALUS SAMIID BIRRA ble trykt i flere opplag. Boka fikk særlig anmeldelser i hovedstadsavisene Verdens Gang (VG) og Politiken av Knut Hamsund. Den ble dessuten omtalt i de samiske avisene Sagai Muitalædje på førstesida, og av Waren Sardne. Både der og i Stockholms Dagblad ble boka og anmeldelsene koplet til reinbeitekonvensjonsforhandlingene mellom Norge og Sverige, og gjort til gjenstand og "maktpolitikk" statene i mellom. Nettutstillingen er utformet på grunnlag av et jubileumsseminar om Johan Turi som ble avholdt på Diehtosiida i Guovdageaidnu i november 2010. Arrangør var Samisk høgskole og Samisk arkiv.


Kautokeino-opprøret 1852

Hr. Fogd Lie! Frygtelige Begivenheter bringe mig i Nat til at skrive Dem til for at begjære herop snarest muligt Mandskab der staaer i et passende Forhold til hvad der er skeet....

Guovdageainnu-stuimmit 1852

Fogd Lie! Issoras Dáhpáhusaid geažil ferten dán Ija čállit Dutnje ja gáibidit jođánit deike sáddet Olmmáiveaga dan mađi go dárbbašuvvo...