2016

- NDLA (Digitale læremidler for videregående opplæring) 3 nye artikler:  /
- NDLA (Digitála oahpponeavvut joatkkaskuvla oahpuide) neahttasiiddus. 3 ođđa artihkkalat:

- Skolegang - eller mest tvang? Mulkt og motstand i en 100-årig protokoll
- Internatliv - kampen for tilværelsen
- Samisk skolehistorie sett nedenfra

Ved arkivar Grete Bergstrøm, Samisk arkiv. / Čálli Grete Bergstrøm, árkivára Sámi Arkiivvas. 

- nordisk ARKIVNYT 3-2016
Jeg gikk meg over sjø og land

På leiting etter samiske kilder i arkivet. Samiske dokumenter finnes i arkiver. Men hvor enkle er dokumentene å finne? Og, er kildene søkbare på samisk? Artikkel av arkivar Grete Bergstrøm, Samisk arkiv.

 2015
- nordisk ARKIVNYT 2-2015 Nærmest for kosmopolitter å regne! Et arrangement om nye samiske forskningsfunn. Artikkel av arkivar Grete Bergstrøm, Samisk arkiv.

2014
-  Innlegg på Samdok-konferansen 2014: «Når taushet ikke er gull.» Satsing og samarbeid om unike vokalarkiv ved Grete Gunn Bergstrøm, Samisk arkiv og Sigrun Rasmussen, Riksarkivet, Gardermoen 15.11.2014. SAMDOK / Samla samfunnsdokumentasjon

- lokalhistoriewiki.no  Artikkel, Sápmi 1910: På leiting etter en kvinnelig varaordfører Hadde den samiske kommunen Guovdageaidnu den aller første kvinnelige varaordføreren i Norge? Ble virkelig karen Marie Olsen seinere gift Aarseth, gitt slik tillit allerede ved kommunevalgene i 1910?

2013
-  nordisk ARKIVNYT 2-2013  Velkommen inn! EMAproject.com – et kunnskapsrom i Arktis. Artikkel om The Electronic Memory of the Arctic. Sámi Arkiiva samarbeider internasjonalt om å synliggjøre arktiske folks samfunn, kultur, språk og tradisjon. /
nordisk ARKIVNYT 2-2013 Welcome! EMAproject  An Arena for Knowledge on the Arctic. Article about The Electronic Memory of the Arctic. The Sami Archives cooperate internationally to increase knowledge about the Arctic's people, culture, language and tradition.
- Arkivmagasinet nr. 1/13  Vennligst send 10 par skaller, prima vare! Artikkel av arkivar Grete Bergstrøm, Samisk arkiv. / - Arkivmagasinet nr. 1/13  Vennligst send 10 par skaller, prima vare! Article by archivist Grete Bergstrom, The Sami Archives.

2012
- nordisk ARKIVNYT 2-2012  Artikkel. Møte med et menneskes egen melodi. Arkivar Grete Bergstrøm ved Samisk arkiv skriver om å etablere et joikearkiv som digital møteplass. /
nordisk ARKIVNYT 2-2012  Article: Møte med et menneskes egen melodi. Archivist Grete Bergstrom by The Sami Archives writes about establishing digital arena for traditional Sami music joiks.