Hvilket materiale er tilgjengelig hos oss?


Alt tinglysningsmateriale (pantebøker og panteregistre) fram til og med 1950 er avlevert til oss og skannet for å publiseres på Digitalarkivet.

For tinglyste dokumenter etter 1950, må henvendelsen rettes til Statens kartverk. Statens kartverk er den sentrale tinglysingsenhet i Norge og har oversikt over alle hjemler og heftelser på en eiendom som er rettskraftige i dag.


Tinglyste dokumenter på Digitalarkivet


På Digitalarkivet gis det en generell informasjon og veiledning om bruken av tjenesten. Det ligger likevel en del utfordringer i det å finne det dokumentet du er ute etter. Prestegjeld/kommuner har vært underlagt forskjellige sorenskriveri/tingretter, og i nyere tid er flere kommuner blitt sammenslått og eiendommer er gitt nye gårdsnumre. Dette gjelder særlig områdene rundt de største byene.

Det digitaliserte tinglysingsmaterialet er dessuten kun lagt ut i form av bilder, og eiendomsinformasjonen er ikke elektronisk søkbar. Vi har derfor utarbeidet veiledninger som retter seg direkte mot pantebøkene for vårt distrikt.

Profesjonelle brukere med tilgang til Gammel grunnbok gjennom Infoland > Velg Profesjonelle brukere i menyen til venstre.


Brukere som ikke har tilgang til Infoland, må bruke panteregisteret som inngang til pantebøkene > Velg Andre brukere i menyen til venstre.