Hvem er veiledningen ment for?


Denne veiledningen er utarbeidet for brukere som trenger tinglyste dokumenter og som ikke har tilgang til Infoland. Det er dermed ikke mulig å søke etter eiendomsregistre (grunnbok og panteregistre) kun gjennom gnr/bnr.


Når kan heller ikke denne veiledningen hjelpe deg?


Hvis du ute etter et dokument som ble tinglyst mellom 1935 og 1950, er det grunnbøkene som gjelder som registre. Panteregistrene - som presenteres i et eget menyvalg - føres sjelden lenger fram i tid enn 1935. Grunnbøkene er for tiden kun tilgjengelig gjennom Infoland, og derfor må spørsmål om tinglyste dokumenter for denne perioden rettes til statsarkivet.

Har du derimot fått opplysninger fra Statens kartverk med henvisninger til pantebok, side eller dagboknummer, vil veiledningene gi deg hjelp til å komme videre. Da kan du kanskje også benytte deg av veiledningen for profesjonelle brukere.