De eiendomshistoriske forholdene for vårt distrikt, særlig i Østfold og Oslo, er kompliserte. Vi har derfor utarbeidet oversikter som forteller om:

  • endringene av de administrative grensene på kommunenivå
  • kommunenes (prestegjeldenes) tilhørighet til sorenskriveriene gjennom tidene
  • historiske kommunenumrene (Knr) som skal benyttes ved videre søk i Infoland

Oversiktene baserer seg på gårds- og bruksnumrene som ble tildelt i matrikkelen 1886. Kommuneendringer og flytting av eiendommer på tvers av kommunegrenser før denne tid er ikke registrert i oversikten.


Knr som er oppgitt i oversiktene vil kun være aktuelt for profesjonelle brukere som har tilgang til søkemulighetene i Infoland.