Dokumenter til tinglysing kunne inneholde samme tekst når nye eiendommer ble skilt ut fra samme eiendom og ved forretninger der det ble utstedt erklæringer, begjæringer og lignende som gikk igjen for flere eiendommer. Det var to måter dette ble gjort på:

  • Ledetekst

Det første dokumentet ble skrevet fullt ut, mens det i påfølgende dokumenter (gjerne i senere pantebøker) kun ble skrevet inn tekst som angikk den spesifikke eiendommen og prikket linje der tekst skulle kopieres inn fra hoveddokumentet - såkalt ledetekst. Det ble gitt henvisning til hoveddokumentet i panteboka.

  • Skjema

Et skjema ble utformet med den generelle teksten, og i panteboka ble teksten for den spesifikke eiendommen angitt som over. Det ble gitt henvisning til riktig skjema i panteboka.

Det er ikke alle sorenskriveriene som opererte med skjema. De skjemaene som er bevart, er skannet og lagt ut som pdf-dokumenter under menypunktet skjemabøker.